ETUSIVU

Tervetuloa Suomen omaishoidon verkoston kotisivuille! Näiltä sivuilta löydät tietoa omaishoidosta ja omaishoitoa tukevista palveluista, lainsäädännöstä, kotimaisesta ja kansainvälisestä verkostotyöstä sekä omaishoitoon liittyvistä julkaisuista.

Suomen omaishoidon verkosto

Vuonna 2005 perustettu Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä alan tutkimuslaitosten yhdyselin. Sen tavoitteena on edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi.

Suomen omaishoidon verkoston keskeiset toimintamuodot ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kotimainen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö sekä omaishoitoa tukevien palvelujen kehittäminen.

Verkoston puheenjohtajajärjestönä toimii vuosina 2015-2016 Suomen Punainen Risti / omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto ja sihteerijäjestönä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry. Sähköposti: malla.heino(at)omaishoitajat.fi

Verkoston jäsenet

Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöinä valtakunnalliset omaishoitoon tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivat järjestöt, yhteisöt ja alan tutkimuslaitokset. Uusia yhteisöjä voidaan hyväksyä verkoston jäseniksi vuosikokoukselle jätetyn hakemuksen perusteella. Suomen omaishoidon verkoston jäsenet vuonna 2015:

Punaisen Risti

Aivohalvaus- ja dysfasialiittoFolkhälsans FörbundKehitysvammaisten PalvelusäätiöMuistiliitto ry

Munuais- ja maksaliitto ry Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry