ETUSIVU

 

 

Suomen omaishoidon verkoston kotisivuja ollaan uudistamassa. Näiltä sivuilta löydät verkoston 15 jäsenjärjestön logot ja linkit niiden kotisivuille.

Suomen omaishoidon verkosto

Vuonna 2005 perustettu Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten yhdyselin. Sen tavoitteena on edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi.

Verkoston puheenjohtajajärjestönä toimii vuosina 2015-2016 Suomen Punainen Risti, omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto ja sihteerijärjestönä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry. Sähköposti: malla.heino(at)omaishoitajat.fi

Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöinä valtakunnalliset omaishoitoon tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivat järjestöt, yhteisöt ja alan tutkimuslaitokset.

 

Verkoston jäsenet

 Suomen omaishoidon verkoston jäsenet vuonna 2016:

 

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Autismi- ja Aspergerliitto ry Folkhälsans Förbund
Ikäinstituutti Invalidiliitto Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Muistiliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Punaisen Risti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry