Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu 23 valtakunnallista järjestöä, säätiötä ja tutkimuslaitosta. Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Lue lisää Ota yhteyttä

 

Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa

Jokaisella omaishoitajalla on oma tarinansa ja näitä esitellään Suomen omaishoidon verkoston Omaishoidon monet kasvot -sivuilla sekä Facebookissa. Kampanjan tavoitteena on tuoda esille erilaisia omaishoidon tilanteita ja auttaa ihmisiä tunnistamaan oma omaishoitotilanteensa, kannustaa hakemaan tukea ja rohkaista vaikuttamaan omaishoitajien puolesta. Lue kahdeksan tarinaa ja tutustu omaishoidon monet kasvot-kampanjaan täältä.

 

Verkoston jäsenet

Lue verkoston jäsenistä ja heidän toiminnastaan: Suomen omaishoidon verkoston jäsenet esittäytyvät

 

ADHD-liitto ry
adhd-liitto.fi
Aivoliitto ry
aivoliitto.fi
Aivovammaliitto ry
aivovammaliitto.fi
Autismiliitto ry
autismiliitto.fi
Epilepsialiitto ry
epilepsia.fi
Finfami logo Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
finfami.fi
Folkhälsans Förbund rf
folkhalsan.fi
Ikäinstituutin säätiö sr
ikainstituutti.fi
invalidiliitto Invalidiliitto ry
invalidiliitto.fi
Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
kvps.fi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
kvtl.fi
Lasten omaishoitajat ry

facebook.com/lastenomaishoitajatry

muistiliitto ry Muistiliitto ry
muistiliitto.fi
Munuais- ja maksaliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry
musili.fi
Neuroliitto
neuroliitto.fi
Omaisena edelleen logo Omaisena edelleen ry
omaisenaedelleen.fi
Omaishoitajaliitto ry
omaishoitajat.fi
Parkinsonliitto ry
parkinson.fi
 

Perhehoitoliitto ry

perhehoitoliitto.fi

 

Suomen Punainen Risti
punainenristi.fi, omaishoito.fi
Suomen syöpäpotilaat ry
syopapotilaat.fi
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
jaatinen.info
 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
valli.fi