Suomen omaishoidon verkoston logo.

 

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu 23 valtakunnallista järjestöä, säätiötä ja tutkimuslaitosta. Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Lue lisää Ota yhteyttä

 

Omaishoito ja työ

Verkoston vuoden teemana on työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Teeman sivulle on koottu tietoa yhteensovittamisen tueksi ja vastauksia usein mietityttäviin kysymyksiin. Suomen omaishoidon verkosto järjesti syksyllä 2019 seminaarin ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta, jossa oli asiantuntijoita puhumassa aiheesta. Seminaarin aineisto löytyy verkoston materiaaleista.

Suomessa sadat tuhannet työssäkäyvät huolehtivat läheisistään työn ohessa. Vain murto-osa omaishoitajina toimivista läheisistä saa kunnalta omaishoidon tukea. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää sairastuneen omaisille ja pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmille, jotta he voivat huolehtia työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

 

Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa

Jokaisella omaishoitajalla on oma tarinansa ja näitä esitellään Suomen omaishoidon verkoston Omaishoidon monet kasvot -sivuilla sekä Facebookissa. Tarinoiden  tavoitteena on tuoda esille erilaisia omaishoidon tilanteita ja auttaa ihmisiä tunnistamaan oma omaishoitotilanteensa, kannustaa hakemaan tukea ja rohkaista vaikuttamaan omaishoitajien puolesta. Lue kahdeksan tarinaa ja tutustu omaishoidon monet kasvot-sivuihin täältä.

Neljä kuvaa omaishoitotilanteista monet kasvot-sivuilta.

 

Verkoston jäsenet

Lue verkoston jäsenistä ja heidän toiminnastaan: Suomen omaishoidon verkoston jäsenet esittäytyvät

 

ADHD liiton logo. ADHD-liitto ry
adhd-liitto.fi
Aivoliiton logo. Aivoliitto ry
aivoliitto.fi
Aivovammaliitto logo. Aivovammaliitto ry
aivovammaliitto.fi
Autismiliiton logo. Autismiliitto ry
autismiliitto.fi
Epilepsialiiton logo. Epilepsialiitto ry
epilepsia.fi
Finfami logo. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
finfami.fi
Folkhälsanin logo. Folkhälsans Förbund rf
folkhalsan.fi

Ikäinstituutin logo.
Ikäinstituutin säätiö sr
ikainstituutti.fi
invalidiliitto Invalidiliitto ry
invalidiliitto.fi
Kehitysvammaisten palvelusäätiön logo. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
kvps.fi
Tukiliiton logo. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
kvtl.fi
Lasten omaishoitajien logo. Lasten omaishoitajat ry

facebook.com/lastenomaishoitajatry

muistiliitto ry. Muistiliitto ry
muistiliitto.fi
Munuais- ja maksaliitto ry logo. Munuais- ja maksaliitto ry
musili.fi
Neuroliiton logo. Neuroliitto ry
neuroliitto.fi
Omaisena edelleen logo. Omaisena edelleen ry
omaisenaedelleen.fi
Omaishoitajaliiton logo. Omaishoitajaliitto ry
omaishoitajat.fi
Parkinsonliiton logo. Parkinsonliitto ry
parkinson.fi
Perhehoitoliiton logo.  

Perhehoitoliitto ry

perhehoitoliitto.fi

 

Punaisen ristin logo. Suomen Punainen Risti
punainenristi.fi, omaishoito.fi
Suomen syöpäpotilaiden logo. Suomen syöpäpotilaat ry
syopapotilaat.fi
Vammaisperheyhdistys Jaatisen logo. Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
jaatinen.info
Valli ry logo.  

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
valli.fi