Vuonna 2005 perustettu Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten yhdyselin. Sen tavoitteena on edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi.

 

Lue lisää Ota yhteyttä

 

Verkoston jäsenet

  Aivoliitto ry
aivoliitto.fi
   

Aivovammaliitto ry
aivovammaliitto.fi

  Autismi- ja Aspergerliitto ry
autismiliitto.fi
 Finfami logo Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
finfami.fi
  Folkhälsans Förbund rf
folkhalsan.fi
  Ikäinstituutin säätiö sr
ikainstituutti.fi
 invalidiliitto Invalidiliitto ry
invalidiliitto.fi
 Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
kvps.fi
 Kehitysvammaisten tukiliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
kvtl.fi
 

Lasten omaishoitajat ry
facebook.com/lastenomaishoitajatry

 muistiliitto ry Muistiliitto ry
muistiliitto.fi
 Munuais- ja maksaliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry
musili.fi
  Neuroliitto
neuroliitto.fi
 Omaisena edelleen logo Omaisena edelleen ry
omaisenaedelleen.fi
  Omaishoitajaliitto ry
omaishoitajat.fi
 Suomen Parkinson-liitto Suomen Parkinson-liitto ry
parkinson.fi
  Suomen Punainen Risti
punainenristi.fi, omaishoito.fi
 valli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
valli.fi

Lue tarkemmin verkoston jäsenistä ja heidän toiminnastaan:

Suomen omaishoidon verkoston jäsenet esittäytyvät