Ajankohtaista verkostossa

30.5.2018 STEA-kylässä -keskustelutilaisuus

Suomen omaishoidon verkosto sai mahdollisuuden kutsua Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kylään keskustelemaan sote-järjestöjen tulevaisuudesta. Yhteinen tilaisuus järjestettiin 30.5.2018 ja paikalla oli toistakymmentä edustajaa verkoston jäsenjärjestöistä. Tilaisuudessa keskusteltiin tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista sekä siitä, miten järjestöjen toiminta tulee muuttumaan jatkossa. Erityisesti järjestöjen toimiminen julkisten palveluiden rajapinnalla puhutti. Lue oheisesta jutusta, mitä järjestöt toivat yhdessä esiin. Suomen omaishoidon verkosto kiittää STEAa keskustelusta!

Ajankohtaista: Suomen omaishoidon verkosto ja STEA keskustelivat järjestöjen tulevaisuudesta

 

20.3.2018 Suomen omaishoidon verkoston kevätkokous
Verkoston kevätkokous pidettiin 20.3.2018 Omaishoitajaliitossa. Kokouksessa hyväksyttiin kaksi uutta verkoston jäsentä, Aivovammaliitto ry ja Lasten omaishoitajat ry. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin verkoston uudet toimintaperiaatteet, joiden myötä toimintaa on tarkoitus kehittää joustavammaksi.

 

Ajankohtaista omaishoidosta

23.5.2018 Työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisen keinoja selvitetään

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on asettanut selvityshenkilön kartoittamaan parempia keinoja yhteensovittaa työelämä ja omaishoito. Selvityshenkilöksi nimetään apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta. Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida mm. mitä lakimuutoksia tarvitaan, jotta työssäkäyvän omaishoitajan toimeentulo, eläketurva tai työterveydenhuolto voidaan varmistaa ja mitkä olisivat muutosten kustannusvaikutukset. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään joulukuussa 2018.

 

4.5.2018 Selvityshenkilö Tuija Brax arvioi väliraportissaan järjestöjen roolia uudessa sote- ja maakuntamallissa

Väliraportissa arvioidaan, mitkä ovat tulevaisuudessa järjestöjen toimintamahdollisuudet ja -edellytykset. Raportissa tarkastellaan mm. järjestöjen roolia suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Lisäksi selvityksessä arvioidaan kolmannen sektorin mahdollisuuksia toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajille.

Väliraportissa annetaan 19 toimenpide-esitystä mm. maakunnille, kunnille, STEA:lle ja järjestöille. Esitykset liittyvät järjestöjen asemaan, toimintaan ja rahoitukseen. Selvityshenkilö Brax toteaa, että sote-uudistus voi järjestötyön edellytysten kannalta onnistua, jos nämä esitykset toteutetaan. Loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote aiheesta