Syksy 2022

Syksyllä luvassa verkostossa

Omaishoito neurokirjon perheissä -webinaari pidetään 4.10.2022 klo 13-15. Tapahtuma toteuttaa yhteistyössä Autismiliitto, ADHD-liitto ja Omaishoitajaliitto.  Webinaari on tarkoitettu perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisilla ja omaisille. Verkoston sivuilta lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen 

Suomen omaishoidon verkoston vuosikokous ja hybridinä toteutettava seminaari pidetään  2.11. Helsingissä. Seminaarin teemana on omaishoitoperheiden asiakaskohtaaminen. 

Monikulttuuristen omaishoitoperheiden tukemisen materiaaleja kootaan verkoston sivuille, ja mainostetaan sosiaalisen median ja verkoston tiedotteen kautta. Kerättyä materiaalia pidetään esillä myös verkosto ja Omaishoitajaliiton syksyn tapahtumissa. Oman yhdistyksen materiaalia ja vinkkejä voi lähettää pilvi.nummelin(a)omaishoitajat.fi 

Verkosto tekee viestintäyhteistyötä 6.10. Euroopan omaishoitajien päivänä ja Omaishoitajien viikolla marraskuun lopussa 20.-27.11.2022.  

 

Kevät 2022

Leijonaemot mukaa verkostoon

Leijonaemot ry liittyi Suomen omaishoidon verkosto jäseneksi!

Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka toimii yli lasten diagnoosirajojen. Leijonaemoilla on kiinnostusta toimia verkostoyhteistyössä muun muassa lastensa omaishoitajien tilanteiden ja työn ja omaishoidon yhdistämisen hyväksi. Lisää tietoa Leijonaemojen toiminnasta leijonaemot.fi

Suomen omaishoidon verkostossa on nyt 24 valtakunnallista järjestöä ja säätiötä mukana yhteistyössä omaishoidon hyväksi.

Verkoston toiminta

Verkoston teemoina vuonna 2022 on maahanmuuttajaperheiden omaishoitotilanteet ja omaishoitajien kohtaaminen. Verkosto pureutuu laajemminkin siihen miten perheitä, joissa voi on moninaisia haasteita tuetaan ja kuinka omaishoitajia pitäisi kohdata eri paikoissa. Vaikuttamisessa keskeistä on hyvinvointialuiella omaishoitajien tukemisen kehittäminen.

Kevään verkosto menneiden tapahtumien materiaalit löytyvät verkoston sivuilta. Sieltä voi lukea mm. Elämänote -ohjelman toimintamalleista ja tietoa monimuotoisten perheiden huomioimisesta järjestöjen toiminnassa.  

VerkostoAvain 16.2. Materiaaleja hyvinvointialueilla vaikuttamiseen

Etätapahtuman teemana on vaikuttaminen hyvinvointialueilla.  VerkostoAvain-etäkoulutuksessa 16.2. kuultiin erinomaisia esimerkkejä yhdistysten tekemästä vaikuttamistyöstä hyvinvointialueilla, omaishoitokeskusten perustamisesta ja omaisten huomioimisesta palvelupoluissa. Tapahtuman materiaalit löytyvät verkoston sivuilta 

Työssäkäyvät omaishoitajat aiheena Pähkinänsärkijät-verkoston tapaamisessa 17.3.

Helsingissä järjestetään Pähkinänsärkijät-verkoston tapaaminen ja iltapäivällä aiheena on työelämän ja omaishoidon yhdistäminen. Verkostojärjestöt ovat tervetulleita mukaan. Aiheen esittelyä voi ilmoittautua mukaan seuraamaan etänä puolesta päivästä alkaen tai tulla mukaan koko iltapäiväksi aiheen työstöön ja verkostoitumaan. Lisätietoa Pähkinänsärkijät-verkostosta  

Miniwebinaari 29.3. hyvistä käytännöistä: Elämänote-ohjelma ja VALLI ry

Tervetuloa 29.3. klo 13-14.30 miniwebinaariin, jossa kuulemme Elämänote-ohjelman hankkeiden myötä luoduista materiaaleista ja toimintamalleista, joista on omaishoitajille ja yhdistyksille iloa ja hyötyä. Puhumassa myös Vanhus- ja lähimmäispalveluiden VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva. Tapaamisen materiaalit löytyvät verkoston sivuilta.

 

AlueAvain 27.4.Huhtikuun AlueAvain 27.4. Päin perhettä Tuetaan monikerroksellisten haasteiden kanssa eläviä omaishoitoperheitä


Ke 27.4.klo 12.0015.00 verkossa Teamsin välityksellä. Koulutuksessa keskustellaan monikerroksisten haasteiden kanssa painivien omaishoitoperheiden tilanteista, etsitään ratkaisuja ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Aiheina mm. miten tukea maahanmuuttajaperheitä, miten huomioida monimuotoisia perheitä ja järjestöjen tuesta Ukrainan tilanteessa.

Puhujina Monimuotoiset perheet verkostosta, Suomen Punaisesta Rististä ja FinFamilta.
Tilaisuus on tarkoitettu Omaishoitajaliiton ja Suomen omaishoidon verkostojärjestöjen yhdistystoimijoille ja työntekijöille.

Ohjelma
https://omaishoidonverkosto.fi/alueavainhuhtikuu/

 

 

Ajankohtaista verkoston tiedotteesta

Omaishoidon verkoston on koottu ajankohtaista asiaa verkoston järjestöjen toiminnasta. Alla poimintoja maaliskuussa ilmestyneestä tiedotteesta:

Syty liikkumaan kampanja omaishoitajille

Huhtikuussa liikutetaan omaishoitajia! Kampanjan nettisivuille kootaan tietoa ja sytykkeitä omaishoitajien liikkumisen tueksi ja kannustukseksi. Omaishoitajat voivat tulla seuraamaan ja osallistumaan tapahtumiin:
6.4. klo 14
Hauska omaishoitajien hyvinvointijumppa Minna Kivelän ohjaamana
20.4. klo 17 Hyvinvointiwebinaari:
Liikkuva mieli liikunta ja liikkuminen omaishoitajan arjessa.

Erityinen sisaruus ja aikuisuus verkkoseminaari 6.4.

Kehitysvammaisten tukiliiton järjestämässä verkkoseminaarissa 6.4. klo 1215 kuullaan
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden aikuisten sisarusten kokemuksia ja
pohditaan sisarusten tukea eri ikävaiheissa. Verkkoseminaari on avoin sekä ammattilaisille
että heille, joita aihe koskettaa omakohtaisen kokemuksen kautta.
Lisätietoa.

Vertaistukea etänä Toivosovelluksella


Toivo on uusi sovellus, joka tarjoaa sairastuneille ja läheisille vertaistukea etänä. Toivon kautta saa yhteyden koulutettuun vertaistukihenkilöön ajasta ja paikasta riippumatta. Toivovertaistukisovellus on uusi palvelu, jonka kautta sekä sairastavat että läheiset voivat etsiä itselleen sopivaa vertaistukea. Toivosta voi hakea vertaistukea diagnoosin, oireiden tai elämäntilanteen perusteella, ja vertaistukijoihin saa yhteyden anonyymisti.
Sovelluksessa on mukana mm. Neuroliiton MSvertaistukijoita sekä Parkinsonliiton ja Etelä
Suomen Syöpäyhdistyksen vertaistukihenkilöitä. Toivosovellus on kehitetty kumppanuustoimintana yhdessä OLKAtoiminnan, HUSin ja EJY ry:n välillä. Sovellus on
ladattavissa maksutta sovelluskaupoista tai käytettävissä selaimella osoitteessa https://www.olkatoiminta.fi/toivosovellus. Lisätietoja mm. Parkinsonliiton sivuilta.


Hyvää autismitietoisuuden viikkoa!

Autismiliitto järjestää autismitietoisuuden viikon 28.3.3.4.2022 kuudennen kerran.

Kansainvälistä autismitietoisuuden päivää vietetään 2.4. Alla tietoa julkaisuista ja tapahtumista.
Autismikirjon ensiopas perheille.
Autismiliitto on julkaissut päivitetyn version Autismikirjon ensioppaasta perheille. Opas on suunnattu perheille, joissa lapsen autismikirjon diagnoosi on tuore. Oppaan sivut.
Autismikirjo ja parisuhde webinaari 31.3. klo 17.3019 webinaarin aiheesta Autismikirjo ja parisuhde. Lisätietoa
Autismiliiton sivuilta.
Autismikirjon nuoren murrosikä ja vanhemmuus webinaari 29.3. klo 17.3019 Webinaarissa kuullaan vanhemman kokemuspuheenvuoro ja luento Eksoten nuorten neuropsykiatriselta työryhmältä. Lisätietoa
Autismiliiton sivuilta.

Omaishoidon verkoston on koottu ajankohtaista asiaa verkoston järjestöjen toiminnasta. Alla poimintoja helikuussa ilmestyneestä tiedotteesta:

Kuinka lakia luetaan -webinaari 16.3.  

Ke 16.3. klo 12.30–15.30. Teemana on tuet ja maksut omaishoitoperheessä. Koulutuksessa kuullaan taloudellisista etuuksista, velkojen ratkaisumahdollisuuksista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista. Webinaari on tarkoitettu omaishoitajille, läheistään tukeville sekä järjestöjen, kuntien ja Suomen omaishoidon verkoston toimijoille. Osallistuminen suoraan Teams-linkin kautta. 

Ennakkokysymyksiä webinaarin luennoitsijoille voi lähettää tästä linkistä 2.3. mennessä. Webinaarin ohjelma    

Meillä olis asiaa -opas lapselle ja nuorelle, joka auttaa läheistään 

Jangsterit-hankkeessa on valmistunut 10–15-vuotiaille suunnattu sarjakuvavihkonen Meillä olis asiaa! Opas kertoo pienten sarjakuvatarinoiden avulla, millaisia tilanteita ja tunteita nuori hoivaaja saattaa arjessaan kohdata ja antaa myös vinkkejä, mistä löytää asiasta lisää tietoa.  

Vihkosen voit lukea ja ladata pdf-tiedostona ja Jangsterit-hankkeen verkkosivuilta.  

Työ ja omaishoito -tietopankki on avattu  

Omaishoitajaliiton Työ ja omaishoito -tietopankki on avattu. Sivuille on kerätty tietoa työelämässä oleville omaishoitajille. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa muun muassa työnantajille ja päättäjille.   

Tietopankkiin on koottu kysymyksiä vastauksineen mm. teemojen työssäkäynti, työttömyys ja etäomaishoito alle. Tietopankki osoitteessa: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/tyo-ja-omaishoito/    

Opas omaisille muutostilanteisiin  

Oulun seudun omaishoitajat ry:n tekemä opas: Omaishoitajan polku muutostilanteissa. Mikä muuttuu, kun läheinen muuttaa hoitokotiin? -opas on suunnattu ensisijaisesti iäkkään hoidettavan omaishoitajalle, joka pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. Oppaassa kuvaillaan Oulun seudun alueen käytäntöjä, mutta aiheeseen liittyvät kysymykset ja pohdintatehtävät omaishoitajille ovat kaikille hyödyllisiä. Linkki oppaaseen.  

Rahkeet riittämään – suuntia omaishoidon ja työelämän yhteensovittamiseen verkkoseminaari 18.3.  

Tervetuloa seuraamaan Rahkeet riittämään – omaishoidon verkkoseminaaria perjantaina 18.3. kello 8.30-10.00. Seminaarissa nostetaan omaishoito laajaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun eri hallinonalojen näkökulmasta. Ohjelman juontaa toimittaja Tiina Merikanto ja puhujina on mm. ministeri Aki Linden ja valtiosihteeri Maria Kaisa Aula sekä professori Laura Kalliomaa-Puha. Omaishoitajaliitto avaa seminaarissa julkisesti oman hallitusohjelmavaikuttamistyönsä. 

Linkki seminaarin verkkolähetykseen ja tapahtuman nauhoite tulevat tapahtuman sivuille. Tervetuloa mukaan ja ja välittäkää kutsua! 

Tammikuu 2022

Omaishoidon verkoston tiedotteeseen on koottu ajankohtaista asiaa verkoston järjestöjen toiminnasta. Alla poimintoja tammikuussa ilmestyneestä tiedotteesta:

Tietoa saattohoidosta omaisille
Saattajana Ennakoiva saattohoitovalmennus ja opas omaishoitajalle on julkaistu
Saattajana sivuilla, josta se on vapaasti ladattavissa ja siltä löytyy myös aiheeseen liittyviä videoita.  Oppaan on tehnyt Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Video omaishoidon tuesta
Ovetvalmennuksen tueksi tehty video, jossa kerrotaan perustietoa omaishoidon tuesta. Video on tehty verkossa järjestettävien Ovetvalmennusten tueksi, mutta sitä voi toki käyttää muutenkin. Noin 10min video löytyy
Youtubesta.

Mielen hyvinvoinnin tietopankki
Omaishoitajaliiton nettisivuille on tehty mielen hyvinvoinnin tietopankki. Sivuille on koottu mielen hyvinvointia tukevia harjoituksia ja erilaisia tekstejä. Tietopankkia kehitetään edelleen ja sivuille tulee myös mm. kuunneltavia podcasteja. Mielen hyvinvoinnin tietopankki on osa omaishoidon tietopakettia ja löytyy osoitteesta:
omaishoitajat.fi/omaishoidontietopaketti/mielenhyvinvointia/

 

Suomen Punaisen Ristin webinaarit ja hyvinvointiryhmä verkossa

Hoito ja huolenpito kotona webinaarisarja
Webinaarisarja on suunnattu omaistaan tai läheistään hoitaville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. AIheina mm. mielen hyvinvointi, ajoturvallisuus, univaje ja ulkopuolisen tuen saaminen. Lisätietoa ja loppukevään aiheet
webinaarisarjan esitteestä

Omaishoitajanaisten hyvinvointiryhmä verkossa
Tule vaihtamaan ajatuksia toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien omaishoitajanaistennkanssa. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden pohtia omaa elämäntilannetta. Vertaisryhmäntoteutetaan yhteistyössä Väestöliiton kanssa.
Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta omaishoitajanaista. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoina iltapäivisin verkossa. Ilmoittautumislinkki ja lisätietoa hyvinvointiryhmän esitteestä.

Koulutus: Omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tuki asiakasohjaajan työssä

Kuinka puhua mielen hyvinvoinnista omaishoidon asiakasohjauksessa? Mitä ovat asiakasohjaajan keinot ja roolit omaishoitajan hyvinvoinnin tukemisessa?

Tervetuloa kuulemaan aiheesta Miten jaksat omaishoitaja? hankkeen koulutukseen ti 15.2.2022 klo 911. Kouluttajana on työterveyspsykologi, PsM Taina Kinnari Työterveyslaitokselta. Maksuton koulutus on tarkoitettu kuntien omaishoidon asiakasohjaajille ja omaishoitajia kohtaaville, muualla omaishoitajien kanssa työskenteleville, omaishoitajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.
Lisätietoa Omaishoitajaliiton sivuilta

Syksy 2021

Verkoston toiminta

Lapsen oikeuksien viikko ja omaishotajien viikko

Lapsen oikeuksien viikolla marraskuussa 15-21.11. verkosto pitää sosiaalisessa mediassa esillä  erityislapsiperheiden ja nuorten hoivaajien tilanteita. Lisätietoa omaishoidonverkosto.fi/lapsen-oikeuksien-viikko/

Omaishoitajien viikolla (21.-28.11.) nostamme esiin työikäisten omaishoitajien asemaa yhteisellä kampanjalla. Teemasta on tulossa viestinämateriaalia kaikkien käyttöön.

Teemat näkyvät verkoston Facebook-sivuilla sekä Twitterissä.

 

Hyvien käytäntöjen miniwebinaari 3.12. lapsen käsi poimii ketunleivän maasta.

Miniwebinaarissa kuultiin Folkhälsanin ja Ikäinstituuttin esimerkkejä hyvistä toimintamuodoista.

Verkoston miniwebinaarissa Ikäinstituutin suunnittelija Paula Noronen esitteli keinoja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Esittelyssä Ikäopisto, mielen hyvinvoinnin taitopankki, materiaaleja ja toimintamalleja ikäihmisten keskusteluryhmiin sekä vinkkejä liikkumiseen ja ulkoiluun. Ikäinstituutin hyvistä käytännöistä kertova PowerPoint

Folkhälsanilta vierailijat kertovat onnistuneesta omaishoitajien vertaismentoroinnista Pohjanmaalla.

Vertaismentoroinnin tutkimusprojekti PowerPoint aiheesta ja julkaistu tutkimusartikkeli

Folkhälsanin esitys vertaismentoroinnista

Linkki ruotsinkiellisiin vertaismentoroinnin oppaisiin

 

Seminaari: Nuoret vastuunkantajina perheissä ja maahanmuuttajaperheiden omaishoitotilanteet

Seminaari pidettiin 2.11.2021 Etänä ja Helsingissä Folkhälsanin päärakennuksella osoitteessa Topeliuksenkatu 20, Ossian-salissa.

Kuulimme Nuoret hoivaajat -asiantuntijaverkoston toiminnasta ja saamme katsauksen maahanmuuttajaperheiden tukemiseksi tehtävästä toiminnasta. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Omaishoitajaliiton Jangsterit -hankkeen kanssa.

Seminaarin materiaalit luettavissa: https://omaishoidonverkosto.fi/seminaari-2021/

 

 

Tukea aivovammautuneen läheiselle-hankkeen materiaalia ja seminaari

Aivovammaliiton Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke on kehittänyt aivovammautuneen henkilön läheisiä varten voimavaraistavan tuen mallin, joka on suunnattu käytettäväksi sairaaloiden aivovammapotilaita hoitaville. Malli sisältää materiaalia, joka on suunnattu sekä suoraan aivovammautuneen läheiselle annettavaksi että ammattilaiselle oman työn tueksi.

Perehdytysmateriaalia löytyy Aivovammaliiton verkkosivuilta se on kaikkien käytettävissä.

Hankkeen päättymisen kunniaksi järjestetään loppuseminaari 1.12.2021 Helsingissä Myllypuron kampuksella. Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin.

 

Tunnevaaka-työkalu omaishoitajien tukitoimintaan

Tunne voimavarasi -hanke on julkaissut omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Se on oiva työkalu myös omaishoitajien parissa työskenteleville.

Julkaisun tarkoituksena on edistää omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista rohkaisemalla vaikeista asioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Kirjanen sisältää TunneVaaka®-mittarin, jonka väittämien avulla voi pohtia omien voimavarojen sekä mieltä painavien huolten tasapainoa.

Linkin sähköiseen kirjaseen sekä painetun kirjasen tilausohjeet löydät täältä. 

”En ole tunteideni kanssa yksin” -video

Tunne voimavarasi -hankkeessa tehdyn videon tarina kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Tarkoituksena on rohkaista omaishoitajia tunteista puhumiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen sekä korostaa vertaistuen merkitystä. Ääninäyttelijän kertoma tarina on koostettu hankkeen vertaisryhmiin osallistuneiden omaishoitajanaisten kirjoittamista kokemuksista.

Katso video ja ota se käyttöön: https://youtu.be/xf7WZq1Eq4Y

Tuoretta tutkimustietoa omaishoidosta


Muistisairaiden ja puolisoomaishoitajien kokemuksia tuen riittämättömyydestä

Tutkimuksen mukaan omaishoitajana toimivat puolisot huolehtivat muistisairaista
kumppaneistaan silloinkin, kun apua ja palveluja pitäisi saada julkisista palveluista.
Jyväskylän yliopiston tutkimus julkaistiin
Gerontologialehdessä 3/2021. Osa tutkimukseen
osallistuneista omaishoitajista kertoo, etteivät saa riittävää ja omiin tarpeisiinsa vastaavaa
apua kotihoidon palveluista tai terveyspalveluista. Vuorohoidon palvelut jäävät käyttämättä,
jos tarjottu hoitoa ei koettu hyväksi ja luotettavaksi.

Korona vaikutti omaishoitajien jaksamiseen ja palveluiden saatavuuteen

Suomalaiset omaishoitajat kärsivät koronaaikana eristyneisyydestä jopa enemmän kuin
eurooppalaiset kollegansa, vaikka yhteiskunta muuten pysyi keskimääräistä paremmin
auki. Palvelut vähenivät eniten kaikkein intensiivisimmässä hoitosuhteessa olleilta, kertoo
tuore tutkimus. Yhteiskunta myös avautuu omaishoitajille hitaammin kuin muille.
Lisätietoa:
STT tiedote 23.9. ja Omaishoitajaliiton uutinen.

Uusi omaishoitajien opas on julkaistu


Suomi.fiverkkopalvelussa julkaistu Omaishoitajien opas neuvoo arjen käytännön asioissa ja
erilaisissa muutostilanteissa. Se on suunnattu sekä henkilöille, jotka vasta pohtivat roolinsa
muuttumista omaishoitajaksi että omaishoitajana jo toimineille.
Oppaassa on ohjeita sekä tietoa tarjolla olevista palveluista ja vertaistuesta. Oppaan
suunnittelussa on ollut mukana vertaistukea tarjoavia tahoja, järjestöjä ja viranomaisia.

https://www.suomi.fi/oppaat/omaishoito

 

Webinaareja omaishoitajille ja isovanhemmuuden käsittelyä

Hoito- ja huolenpito kotona –koulutuksia

Suomen Punainen Risti järjestää omaishoitajille ja läheistään hoitaville henkilöille sekä asiasta kiinnostuneille maksuttomia Hoito- ja huolenpito kotona -koulutuksia, joissa käsitellään mm. elintapojen terveellisyyttä, henkistä tukea, arjen turvallisuutta ja sosiaalietuuksia. Tunnin mittaisille webinaareille voi ilmoittautua haluamilleen kerroille tai koko syksyn webinaarisarjaan. Lisätietoa Punaisen ristin sivuilta  ja koulutusten esitteestä. Ilmoittautumiset linkin kautta.

 

Webinaari sukupolvisuhteista

Punaisen Ristin ja Väestöliiton Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa webinaari 14.10. Webinaarissa pohditaan mm. isovanhemman rooleja, jaksamista, rajoja ja itsetuntemusta. Luento pohjautuu Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa -kirjaan. Klo 14:30-16 pidettävän webinaarin luennoitsijana toimii Väestöliiton Minna Oulasmaa.  Tarkemmat tiedot Punaisen ristin sivuilta ja webinaarin esitteestä. Ilmoittautumiset 4.10. mennessä linkin kautta.

 

Isovanhempien päivä

Valli ry kannustaa taas juhlistamaan 16.10. isovanhempia. Isovanhemmuutta on juhlistettu VALLIn aloitteesta vuodesta 1985 alkaen aina lokakuun kolmantena lauantaina. Päivän tarkoitus on korostaa sukupolvien välistä yhteyttä ja nostaa isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Isovanhempien päivä voidaan nähdä myös laajemmin vanhojen ihmisten ja lasten yhteisenä päivänä. https://www.valli.fi/valli-ry/isovanhempien-paiva/

 

Omaishoitajaliiton toimintaa 

Omaishoitoparlamentti – Omaishoidolla on merkitystä 6.10.

Omaishoitoparlamentti 6.10. kello 13.00 katsottavissa omaishoitajaliiton verkkosivuilta.  

Ohjelmassa päättäjät, asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat pureutuvat keskustellen omaishoidon haasteisiin ja ongelmiin, mutta myös hakevat yhdessä ratkaisuja omaishoidon kehittämiseksi ja päivittämiseksi 2020-luvulle. Ohjelmassa nähdään myös tuottaja Anna Maria Myllymäen kokoama Yhteiset -askeleet -tanssiesitys.  Tilaisuuden juontaa uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen. Tarkempi ohjelma ja katsojalinkki löytyvät  Omaishoitajaliiton verkkosivuilta , parlamentista tulee jälkikäteen tallenne verkkosivuille.  Tervetuloa!

Uusi mielen hyvinvoinnin hanke

STM myönsi valtionavustuksen Miten jaksat omaishoitaja? -hankkeeseen vuosiksi 2021–2022.  Hankkeen tavoite on vahvistaa omaishoidon ohjauksessa työskentelevien kuntien työntekijöiden mielenterveysosaamista kehittämällä puheeksi ottamisen välineitä asiakastyöhön. Hanke toteutetaan yhdessä Napapiirin, Mikkelin seudun ja Tampereen seudun omaishoitajayhdistysten kanssa ja ko. yhdistysten alueiden kuntien kanssa. Hankkeesta lisätietoja Omaishoitajaliiton sivuilta. 

Hyvinvointiwebinaarit syksyllä 2021

Hyvinvointiwebinaarit ovat omaishoitajille suunnattuja, tunnin kestoisia etäluentoja omaishoitoon tai -hoitajien hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Webinaareja voi hyödyntää esim. kutsumalla omaishoitajia yhdistyksen tiloihin seuraamaan luentoa ja keskustelemaan aiheesta. Webinaarit järjestetään ilta-aikaan. 

30.9. Unen merkitys  
21.10. Tunteet omaishoitosuhteessa – Hyvä, paha aggressio.
11.11. Omaishoidon tabut – saako tästä edes puhua? 

Ovet-ohjaajakurssi verkossa 14.-15.9.

Ovet-ohjaajakurssi antaa valmiudet järjestää omaishoitajia tukevia Ovet-valmennuksia® yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Ohjaajakurssilla perehdytään Ovet-valmennukseen ja ohjaajana toimimiseen. Kurssi antaa tietoa valmennuksen sisällöstä ja työskentelymenetelmistä sekä perustietoa ryhmän ohjaamisesta. Lisätietoa verkkosivuilta, ilmoittautumiset 7.9.2021 mennessä. 

 

Järjestöjen tukitoimintaa läheisille 

Omaishoidon verkoston jäsenyhdistykset tukevat omaisia monin eri tavoin. Muun muassa Kehitysvammaisten Tukiliiton syksyn tapahtumiin ja koulutuksiin pääset tutustumaan täältä:  

Tapahtumat lapsille ja perheille https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/kategoria/perheille 

Tapahtumat ja toimintaa nuorille https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/kategoria/nuorille 

Tapahtumat ja toimintaa vanhemmille https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/kategoria/vanhemmille 

Tunne voimavarasi-hanke järjestää vertaisryhmiä 60+ läheisistään huolehtiville naisille. Syksyllä myös alueellinen ryhmä Järvenpäässä ja valtakunnallinen verkkoryhmä. Ohjatussa vertaisryhmässä pääsee jakamaan tuntemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Luottamuksellisen ryhmän aiheita ovat mm. omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat. Lisätietoa hankeen verkkosivuilta. 

Verkoston Facebook-sivuilla jaetaan aktiivisesti verkoston yhdistysten omaisille suunnatusta toiminnasta tietoa.

Julkaisuja lapsiperheiden arkea ja sisaruutta tukemaan 

ADHD liiton päivitetty, Arki toimimaan –opas on lapsiperheiden tukena luettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa verkkosivuilta https://adhd-liitto.fi/julkaisut/esitteet/ Opas tarjoaa ideoita ja toimintamalleja arjen tilanteisiin, esimerkiksi miten auttaa lasta pukeutumaan ja miten rauhoittaa riitatilanteita. 

Autismiliitto on julkaissut uuden oppaan Sisaruus ja autismikirjo. Sisaruus ja autismikirjo -opas käsittelee sisaruussuhteen eri puolia, kun sisarus on autismikirjolla. Se tarjoaa vanhemmille vinkkejä, miten tukea hyvää sisaruussuhdetta. Opas on vapaasti ladattavissa ja tulostettavissa Autismiliiton sivulla www.autismiliitto.fi/esitteet

 

 

 

 

FinFamin kysely työelämän käytännöistä

Mielenterveysomaisten keskusliiton kysely kartoittaa, millaisia työn ja kuormittavien elämäntilanteiden (esim. mielenterveysomaistilanne) yhteensovittamisen käytäntöjä on olemassa. 

Millaisia joustavia työkäytäntöjä on olemassa silloin, kun oma jaksaminen on koetuksella? Kyselyyn voi vastata anonyymisti kuka vain työelämän toimija ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kyselyn linkki on auki 26.9. saakka. Moni pitää huolta läheisestä sairastuneesta ilman tukea, ansiotyön ohessa. Ilman varhaista tukea ja joustavia työkäytäntöjä kuormittava elämäntilanne voi vaikuttaa myös lähipiirin työssä jaksamiseen.

 

THL: Korona vaikeutti omaishoitajien arkea, mutta sai kunnat myös keksimään uusia, toimivia tukimuotoja

Koronavirusepidemia ja sen rajoitustoimet vaikeuttivat huomattavasti omaishoitajien arkea epidemian alkuvaiheessa. Toisaalta kunnat ovat onnistuneet löytämään myös uusia, toimivia keinoja omaishoitajien tukemiseen poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä ilmenee Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn vastauksissa.

Epidemian hillitsemiseksi asetetut rajoitustoimet johtivat kunnissa monien omaishoitajien arkea tukeneiden toimintojen keskeyttämiseen. Toiminta lopetettiin tai sitä supistettiin muun muassa päivätoiminnassa, vuoro- ja lyhytaikaishoidossa, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja ryhmämuotoisissa harrastus- ja kuntoutustoiminnassa.

Tulosten mukaan noin puolet kunnista oli kyennyt korvaamaan ryhmämuotoisia palveluja muilla omaishoitoa tukevilla palveluilla. Yleisimmät korvaavat tukitoimet olivat tehostettu yhteydenpito omaishoitajiin sekä kotiin annettava apu.   Lue lisää: thl.fi -sivustolta

22.6.2021

Kevät 2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit näkyvät Suomen omaishoidon verkoston jäsenten vaikuttamistoiminnassa. Jäsenten vaalisivut löydät alla olevien linkkien takaa.

Autismiliitto

Epilepsialiitto

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

Ikäinstituutin säätiö

Invalidiliitto

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Muistiliitto

Munuais- ja maksaliitto

Neuroliitto

Omaishoitajaliitto

Perhehoitoliitto

Suomen Punainen Risti

Vammaisperheyhdistys Jaatinen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

 

Muuta ajankohtaista:

Parkinsonliitto

Parkinsonliiton julkaisi uusitut verkkosivunsa. Vertaistuen alla on läheisille oma sivu. Omaiset osallistuvat ahkerasti Parkinsonliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan läheistensä rinnalla, mutta omaisille on myös omaa vertaisryhmätoimintaa. Toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset vastuuhenkilöt monella paikkakunnalla. Omaistoimintaan mukaan.

Muistisairaiden läheisten etävertaisryhmä tulossa syksyllä

Muistisairaiden alle 30-vuotiaiden läheisten etävertaisryhmä alkaa syksyllä. Ensimmäinen tapaaminen on 8.9. Ryhmässä keskustellaan vertaistuellisesti mielessä olevista asioista sekä käytännön kokemuksista. Lue lisää tästä linkistä.

 

Omaishoitajaliitto, Kuppi Nurin -hankkeen uusi työkalu ammattilaisille

Kuppi nurin -hankkeen Ota päihteet puheeksi -työkalu on tehty ammattilaisten tueksi tilanteisiin, joissa omaishoitajan mahdollinen päihteiden käyttö huolettaa. Tiivis työkalu sisältää helposti lähestyttäviä vinkkejä aiheen puheeksi ottamiseen ja omaishoitoperheen tukemiseen muutoksessa.

Työkalu julkaistu 4.5. sen voi ladata verkkosivulta www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin. Kuppi nurin -hankkeelta voi myös tilata noin 15 minuutin etäinfon esimerkiksi alueellisen verkostoryhmän tapaamiseen. Esittelemme lyhyesti työkalun ja ehdimme keskustella myös muutamista kysymyksistä. Infoja on saatavilla rajoitetusti. Lisätietoa: Elina Koponen, elina.koponen(at)omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 589

 

FinFami

FinFamin kuntavaalitavoitteiden avulla parannetaan mielenterveysomaisten asemaa kunnissa. Järjestön kuntavaalivaikuttamisen verkkosivuilta löytyvät materiaalit sekä suomeksi että ruotsiksi. Lue lisää

 FinFamin mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraatiopas on julkaistu.Mikä on asiakasraati? Miten käytännössä toteutetaan asiakasraatitoimintaa? FinFamin tuore opas kiteyttää, mistä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraatitoiminnassa on kyse. Lue lisää ja lataa maksuton opas.

Valtakunnallinen kysely koronapandemian vaikutuksista mielenterveysomaisten jaksamiseen:Koronapandemian aikaiset muutokset mielenterveyspalveluissa ovat vaikuttaneet sairastuneiden vointiin, hoidon saantiin ja sen myötä myös omaisten, läheisten ja perheiden hyvinvointiin.

Mielenterveysomaisten hyvinvointi ja mielenterveyspalveluiden nykytilanne -kysely selvittää näiden muutosten vaikutuksia sairastuneiden saamaan hoitoon sekä omaisten elämään ja hyvinvointiin. Kyselyn toteuttaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry. Kysely on avoinna 15.5.21 asti. Lue lisää

 

5.5.2021 Ikäteknologiaverkoston tapaaminen

Verkosto on tarkoitettu kaikille ikääntymisen ja teknologian rajapinnassa toimiville.

Tapaaminen järjestetään Teamsissa kello 12:30-15:30. Tarkempi ohjelma julkaistaan verkossa pian.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaisa.huuhtanen@valli.fi.

 

Pienistä kokeiluista pysyväksi toiminnaksi, Ikäinstituutti

Alueellisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa on rohkeasti kokeiltu uudenlaista ikäihmisten liikuntatoimintaa. Tuloksena on 160 paikallista kokeilua, joista voimme oppia yhdessä. Nappaa kuntien ideat neljästä teemasta

Mielen hyvinvoinnin sillalla: Miten keskustella ikäihmisten kanssa toivosta ja elämän tarkoituksesta? Mielen hyvinvoinnin silta -mallista löydät välineitä myös elämänkokemuksen arvon ja arjen voimavarojen tunnistamiseen. Tutustu toimintamalliin

 

Tukiliitossa omaishoitajille suunnattuja tapahtumia

Kurkkaa Tukiliiton tapahtumakalenterista vanhemmille ja perheille tarjolla olevia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia:

Vanhemmille https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/kategoria/vanhemmille

Perheille https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tapahtumat/kategoria/perheille

Hoito ja huolenpito kotona -webinaarisarja

Omaistaan ja läheistään hoitaville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille, ohjelma

 • ke 7.4. klo 14-15 Verenpaineen omahoito kotona
 • ke 14.4. klo 14-15 Omaishoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana
 • ke 21.4. klo 14-15 Hyvinvointia luonnosta
 • ti 11.5. klo 11-13 Liikkumisen/siirtymisen turvallisuus, apuvälineet arjessa Kakkostyypin diabetes – hyvää hoitoa kotona
 • ke 12.5. klo 14-15 Ravitsemus ja liikunta hyvän arjen tukena
 • ke 19.5. klo 14-15 Oireita ja ohjeita aivoverenkiertohäiriössä
 • ke 26.5. klo 14-15 Ensiapuvinkkejä kesän varalle
 • ke 2.6. klo 14-15 Turvaa arkesi kesällä
 • ti 15.6. klo 14-15 Mielen hyvinvointi – kuinka jaksan omaishoitajana.
 • Lisäksi ti 4.5. klo 14-15 Muistisairaan arvokas kohtaaminen. Ilmoittautuminen 4.5.

Hoito ja huolenpito webinaareihin ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10937 tai Eeva-Liisa Koskinen 040 8610 748 tai eeva-liisa.koskinen@redcross.fi

Miten toimin, jos omaiseni tai läheiseni katoaa? -webinaari ke 28.4. klo 14-15, ilmoittautuminen 23.4. ohjelmasta.

 

Soste ry: Erityislapsiperheiden tilanne – Onko tarpeet unohdettu?

23.3. webinaarin esitykset ja tallenne: Ohjelma, esitykset ja tallenne

Autismiliiton Askel aikuisuuteen -sivusto julkaistaan pian

Autismiliiton projektissa Askel aikuisuuteen kehitetään verkkosivusto autismikirjon nuorten siirtymävaiheiden tueksi. Sivustolle tulee tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Sivusto www.askelaikuisuuteen.fi julkaistaan 29.4. Lisätietoa: www.autismiliitto.fi/askelaikuisuuteen

Hae vertaisosaajaksi! Vertaisosaajakoulutus järjestetään syksyllä 2021 hybridimallilla Helsingissä ja netissä. Vertaisosaaja antaa tukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Autismiliiton vertaisosaaja vapaaehtoinen, jolla on omakohtainen kokemus autismikirjosta. Hän voi olla autismikirjon lapsen vanhempi, autismikirjon aikuinen tai puoliso.

Vertaisosaaja tietää, miten autismikirjo voi vaikuttaa omaan tai perheen arkeen. Hän tunnistaa autismikirjon erityispiirteitä elämänkokemuksensa kautta. Hän tietää, että elämä on välillä haasteellista, mutta osaa antaa positiivista tukea sitä tarvitsevalle. https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/vertaistuki/vertaisosaaja/vertaisosaajakoulutus

Autismiliiton uusia oppaita:

autismisaatio.fi/tuen-tarpeen-tunnistaminen_.pdf

autismisaatio.fi/yksilollisen-tuen-rakentaminen_.pdf

Aivoliitto järjestää yhteistyössä Autismiliiton kanssa sopeutumisvalmennuskursseja

Kelan kuntoutuksena. Kurssit on tarkoitettu perheille, joiden lapsella on autismikirjon diagnoosi. Kursseja toteuttavat Aivoliiton lisäksi myös muut toimijat. Kelan kuntoutushausta löydät koko kurssitarjonnan. https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/sopeutumisvalmennus

Asenne ei maksa mitään – autismitietoisuuden viikko 29.3.-4.4.

Autismiliitto järjestää autismitietoisuuden viikon viidennen kerran. Viikkoon jää myös YK:n julistama kansainvälinen autismitietoisuuden päivä 2.4. Viikon teemana on Asenne ei maksa mitään. Haluamme tuoda esiin sitä, että autismiystävällinen ympäristö ei ole kiinni rahasta, vaan se lähtee ennen kaikkea asenteesta – siitä, millä tavoin kohtaamme autismikirjon ihmiset ympärillämme. Jokainen voi pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten toimimme, kun kohtaamme erilaisuutta. Voisimmeko tehdä jotakin toisin, jotta autismikirjon ihmisten olisi helpompi olla ja tulla mukaan? Muutos alkaa meistä.  Katso lisää ja tule mukaan! Tutustu kampanjaan ja viikon tapahtumiin

Voimavinkkejä mielelle ja keholle – webinaarisarja

Ikäinsituutti järjestää ikääntyneille ohjelmaa hyvinvoinnin tukemiseksi,  webinaarisarja kevään aikana. Webinaari on avoin ja ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen, johon linkki on mainoksessa. Toinen webinaarimme on 28.4. Siitä tulee mainos lähempänä ajankohtaa, lisätietoja: koulutuskalenteri .

Omaishoito eilen, tänään ja huomenna -dokumenttivideo

Omaishoitajaliiton 30- vuotisen taipaleen kunniaksi on julkaistu dokumnettivideo, jossa perustajajäsenet presidentti Tarja Halonen ja ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sekä muut haastateltavat, kuten professori Teppo Kröger, puhemies Anu Vehviläinen ja liiton puheenjohtaja Sari Raassina pohtivat omaishoidon kysymyksiä ja tulevaisuutta. Lisäksi kuvataan neljää omaishoitotilannetta ja niissä elävien omaishoitajien pohdintoja omaishoitajuudesta.

Dokumentti on katsottavissa tästä linkistä myös Youtube-kanavalla. Dokumenttiin on mahdollista valita ruotsinkielinen tekstitys. Saavutettavuusasetuksen mukainen tekstitys tulossa.

ADHD -liitto

Järjestää kursseja adhd-oireisille aikuisille ja heidän puolisoilleen sekä adhd-diagnosoitujen lasten ja nuorten vanhemmille. Kursseja on verkko-, avo- ja laitosmuotoisina sekä näiden yhdistelminä.

Hakuaika v. 2021 kurssitoimintaan on käynnistynyt! Järjestämme kolme aikuisille suunnattua Puhtia arkeen -kurssia ja kaksi pariskunnille tarkoitettua Puhtia parisuhteeseen -kurssia. Kurssit ovat monimuotoisia sisältäen verkkotapaamisia ja lähijakson. Lisätietoa kursseista: https://adhd-liitto.fi/tukea/kurssit/.

Nyt olisi tuhannen taalan paikka osallistua Strategia-ohjaajakoulutukseen! Järjestämme kaksi erillistä koulutusta, jotka antavat pätevyyden toimia lasten vanhemmille suunnatun STRATEGIA-vanhempainkurssin ohjaajana.

Maaliskuun (16.–17.3.2021) koulutus toteutetaan yhteistyössä PoSoTe20 Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa ja on suunnattu Pohjois-Savon alueella työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Huhtikuun (8.–9.4.2021) koulutus tapahtuu verkossa, joten osallistuminen on mahdollista ympäri valtakuntaa. Lisätietoa koulutuksista: https://adhd-liitto.fi/tapahtuma/strategia-ohjaajakoulutus-pohjois-savo/ ja https://adhd-liitto.fi/tapahtuma/strategia-ohjaajakoulutus-verkossa/ .

Lisäksi uutena toimintana avautuu Varavoimaa-verkkokurssi 4.3.2021! Järjestämme verkkokurssin avajaiset klo 12-13 livetapahtumana oheisen linkin kautta: https://bit.ly/3qnG4bs, lämpimästi tervetuloa!

 

Tukiliitto

Tukiliitossa on tulossa paljon mielenkiintoisia tapahtumia!

Tarvitsetko lisää tietoa palveluista ja tukitoimista nuoren itsenäistyessä? Maksuton ja kotoa käsin käytävä verkkokurssi antaa sinulle tietoa nuoren palveluista, tukitoimista, omaan kotiin muuttamisesta, henkilökohtaisesta avusta ja nuoren asioiden hoitamisesta. Haku 13.3.2021 saakka.

Tutustu, kerro muillekin ja ilmoittaudu!

Onko nuoresi peruskoulu päättymässä? Mietityttääkö sinua vanhempana nuoren polut työelämään? Tule hakemaan tietoa materiaaleista, asiantuntijoilta ja muilta vanhemmilta.

Hae ja ilmoittaudu tapahtumiin

Tunne voimavarasi -hanke: Vertaistukea ikääntyville omaishoitajanaisille

Tunne voimavarasi -hanke järjestää verkkovertaisryhmän 60+ -vuotiaille läheisestään huolehtiville naisille, joita huolestuttaa omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Ryhmän tavoitteena on edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.

Luottamuksellisen ryhmän aiheita ovat mm. ikääntyminen ja naiseus, omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat.

Lisätietoa löydät Tunne voimavarasi -hankkeen nettisivuiltaTunne voimavarasi (2020–2022) on Miina Sillanpään Säätiön koordinaatiohanke, joka toteutetaan yhteistyössä Omaishoitajaliiton, Maria Akatemian ja Kuntoutussäätiön kanssa. 

Työn ja omaishoidon yhteensovittamisen kampanja 2020

Verkoston vuoden teemana on työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Teeman sivulle on koottu tietoa yhteensovittamisen tueksi ja vastauksia usein mietityttäviin kysymyksiin. Suomen omaishoidon verkoston seminaari ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta (2019), asiantuntijoiden esitykset: verkoston materiaaleissa.

Työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta oli verkoston Facebook-sivuilla nostoja elokuun ajan sosiaalisen median kampanjana.

Suomessa sadat tuhannet työssäkäyvät huolehtivat läheisistään työn ohessa. Vain murto-osa omaishoitajina toimivista läheisistä saa kunnalta omaishoidon tukea. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää sairastuneen omaisille ja pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmille, jotta he voivat huolehtia työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

 

Invalidiliitto
invalidiliitto

Jos kysyn sinulta, mikä on suhteesi omaishoitoon, löydät varmasti hetken miettimisen jälkeen läheisiä, naapureita, työkavereita, tuttavia, joiden arjessa omaishoito on päivittäin läsnä tai ehkä itse olet omaishoitaja? Lue Ylva Krokforsin blogikirjoitus: https://www.invalidiliitto.fi/blogit/omaishoito-vaikea-laji

Omaishoidon maakuntapäivät

Omaishoitajaliiton järjestämät Maakuntapäivät ovat avoimia tilaisuuksia, joissa omaishoidosta kiinnostuneet käsittelevät yhdessä ajankohtaisia omaishoidon kysymyksiä. Vuonna 2020 maakuntapäivillä käydään vuoropuhelua omaishoidosta ja kehitetään maakunnallisia vaikuttamisen keinoja. Lisätietoa Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

 

FinFamin verkkoluentoja omaisille Finfami logo
FinFami on tehnyt tallenteita 34:stä liveluennosta, joita voi katsoa jälkikäteen. Aiheina mm. omaishoidon tuki, oma toimintakyky ja jaksaminen. Liveluentojen tiedot ja niiden tallenteet löytyvät https://finfami.fi/verkkoluennot/

 

Autismiliiton korona-ajan hanke

tuottaa verkkosivuille materiaalia ja tietoa korona-arjen helpottamiseksi Arjen tukea Autismikirjon lasten vanhemmille korona-aikana

Lapsiperheiden korona-ajan omaishoidon lakisääteisten vapaan järjestämistilanne Helsingissä, kannanotto

Omaishoitajamiesten hyvinvointiryhmä verkossa 21.10.-11.11.2020

Suomen Punainen Risti järjestää yhteistyössä Väestöliiton kanssa puolisoaan hoitaville miehille vertaisryhmän. Kysy lisää ryhmästä ja ilmoittaudu mukaan omaishoidon suunnittelija Sami Mustonen, puh. 040 160 2245 tai sami.mustonen@redcross.fi, lisätietoa esitteessä.

 

Kuppi nurin – hankeen tapahtumia

Päihteet omaishoitoperheissä -seminaarit Helsingissä ja verkossa
Mitä tehdä, kun omaishoitajan päihteiden käyttö huolestuttaa? Miten auttaa ja tukea omaishoitoperhettä, jossa päihteet ovat haasteena? Miltä alkoholiriippuvuus tuntuu? Maksuton seminaari 3.12. Helsingissä, on myös seurattavissa verkossa. Päivän puheenvuorojen lisäksi sukelletaan päihteiden käyttäjien ja omaisten elämään dokumentaarisen musiikkiteatterin kautta.
Ohjelmat ja ilmoittautuminen Omaishoitajaliiton tapahtumakalenterissa.

 

Videot nuorille hoivaajille Folkhälsanilta

Usein nuorina hoivaajina toimivat lapset ja nuoret jäävät yhteiskunnassamme melko näkymättömiksi. Siksi Folkhälsan ja Brita Maria Renlundin muistosäätiö ovat yhteistyössä toteuttaneet aiheeseen liittyen kaksi ruotsinkielistä videopätkää, joiden avulla tietoa nuorista hoivaajista voidaan levittää.

Video Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Information om unga omsorgsgivare on suunnattu niin suurelle yleisölle, päättäjille kuin myös heille, jotka työssään tai muissa tilanteissa kohtaavat lapsia ja nuoria.

Hur har du det? Möt Axel, en ung omsorgsgivare –video puolestaan on suunnattu nuorille hoivaajille sekä muille nuorille. Tavoitteena on luoda ymmärrystä nuorten hoivaajien tilanteesta sekä varmistaa, että nuoret hoivaajat eivät koe jäävänsä yksin.

Filmerna och mer information finns på Folkhälsans hemsida.
Molemmat videopätkät ja lisää tietoa aiheesta löytyy Folkhälsanin ruotsinkielisiltä sivuilta.

 

Vartti vahvuuksille -kampanja jatkuu

Ikäinstituutin Vartti vahvuuksille -kampanja jatkuu 17.8.–30.9. Järjestämällä Vartin vahvuuksille voimme nostaa esiin vahvuuksia. Vartti voi myös olla osa etäyhteyksin toteutettavaa ryhmäkeskustelua, kerhokokoontumista tai oma tapahtumansa. Vartti vahvuuksille -tietoisku järjestetään Zoomissa 1.9.2020 klo 14-14.30. Tule mukaan kuulemaan, kuinka toteutat Vahvuusvartin etäyhteyksillä.  Mukaan tietoiskuun ja vartin järjestäjäksi voit ilmoittautua Ikäopiston Vartti vahvuuksille –kampanjasivulla https://ikaopisto.fi/varttivahvuuksille/

6.10. Euroopan omaishoitajien päivää vietetään ensimmäistä kertaa

Päivän tavoitteena on nostaa esille omaishoitajien keskeistä merkitystä ja tuen tarvetta. Eurocarersin suunnitelmista päivän kampanjaksi voi lukea myös suomeksi täältä. Eurocarersin uusimmassa uutiskirjeessä on asiaa mm. koronan vaikutuksista omaishoitajiin Euroopassa ja kutsu etäseminaariin integroidusta hoidosta.

6.10. järjestetään Helsingissä Nuoret hoivaajat näkyväksi -seminaari klo 13-16.30 Kiasman seminaaritilassa ja osallistumismahdollisuus myös etänä. Lisätietoa  Jangsterit -hankkeen nettisivuilla

18.6.2020

Omaishoitajien neuvonta

Omaishoitajien neuvontaa on saatavilla koko kesän. Omaischat on avoinna 22.6. alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 9–12 sekä keskiviikkoisin kello 15–18 osoitteessa www.omaishoitajat.fi. Elokuun alusta alkaen Omaischat on avoinna myös perjantaisin kello 9–12.

Lisäksi Omaishoitajaliiton neuvontapuhelin palvelee omaishoidon kysymyksissä numerossa 020 7806 599 maanantaista torstaihin kello 9–15, paitsi 29.6.–30.7. kello 9–14.

Tarkemmat tiedot löytyy Omaishoitajaliiton tiedotteesta.

 

Kysy omaishoidosta chat palvelee 22.6. ma, ti ja to 9-12, ke klo 15-18, omaishoitajat.fi.

 

11.6.2020 Julkaistu verkoston tiedote

Tukea ja tietoa omaishoitajille

Kesää kohti monen yhdistyksen toiminta hiljenee, mutta edelleen läheisille on tarjolla tukea verkon välityksellä mm. chateillä usean järjestön kautta. Omaishoitajaliiton tarjoama neuvonta puhelimitse ja chatillä jatkuu koko kesän, ja chatiä laajennetaan myös ilta-aikoihin. 

Tukiliiton verkkokurssi vanhemmille

Tietoa tulevaan -verkkokurssi on tällä kertaa tarkoitettu vanhemmille, joiden vaikeasti vammainen nuori tarvitsee jatkuvasti paljon tukea ja apua esimerkiksi päivittäisissä toimissa, liikkumisessa ja kommunikaatiossa. Kurssi kestää 1.9. – 9.10.2020. Lisätietoa https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tietoa-tulevaan/  

SPR:n Hyvinvointipäivät

nurmikolla ihmisiä pelaamassa mölkkyä.Punaisen Ristin omaishoitajien hyvinvointipäivät tarjoavat virkistäytymisen lisäksi mahdollisuuden tavata muita omaishoitajia ja pohtia omaa jaksamistaan omaishoitajana asiantuntija-kouluttajien johdolla. 

Hyvinvointipäivät on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään kotona erityislastaan, pitkäaikaissairasta tai ikäihmistä hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea. 

14.-15.09.2020    Nynäs Heinola
17.-18.09.2020    Yyterin kylpylähotelli Pori
8.-  9.10.2020    Aulanko Hämeenlinna
19.-20.11.2020    Yyterin kylpylähotelli Pori
Elokuussa suunnitellut Vuokatin Katinkullan päivät siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan (seuraa ohjelman linkkiä)  

Ohjelmat ja hakemuslomake https://rednet.punainenristi.fi/node/14926
Lisätietoa saat SPR:n omaishoidon työntekijöiltä  

Tallenne verkkoluennosta muistisairaiden lääkehoidosta

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys järjesti verkkoluennon muistisairaan lääkehoidosta. Luennon voi katsoa tallenteena. Lisätietoa 

Satakunnan omaishoidon verkoston Aistit avoinna -some-kampanja

Some-kampanja toteutetaan 19.5.-16.6. ja julkaisu jaetaan tiistaisin Satakunnan omaishoidon verkoston Facebook-sivulla. Aisti-julkaisuilla johdatetaan lukija aistimaan ympäröivää maailmaa tai palaamaan muistoihin mielikuvien avulla. #aistitavoinna #satakunnanomaishoidonverkosto  

 

Hankkeita omaishoitoperheiden tueksi käsi vanhuksen käden päällä.

Tunne voimavarasi -hanke

Hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että ammattilaisten osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja puheeksi ottamiseksi lisääntyy. 

Hankkeen auttava puhelin ja chat tarjoavat tukea ikääntyville omaishoitajanaisille omien voimavarojen löytämiseen haastavissa tilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Rohkaise omaishoitajia ottamaan yhteyttä! 

 • Auttava puhelin päivystää numerossa 044 2711 188 maanantaisin ja torstaisin klo 12-14.  
 • Chat päivystää osoitteessa tunnevoimavarasi.fi keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11.  

Hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Lue lisää www.tunnevoimavarasi.fi 

kuppi nurin hankkeen logo, oranssi ja sininen kuppi.Kuppi nurin – hanke

Tervetuloa ”Keinoja omaisten tukemiseksi” koulutusiltapäivään 9.9.2020 klo 12-16 Helsinkiin tai etänä. Koulutusiltapäivässä pohditaan päihteiden käyttäjien omaishoitajien tukemista ja tutustutaan hankkeessa kehitettyyn ryhmämalliin ja ryhmässä käytettyihin keinoihin. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

Tutustu Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa kehitettyyn helppokäyttöiseen ja sujuvasti etenevään ryhmämalliin, jolla voit tukea omaishoitajia, joiden läheisellä on päihteiden käyttöä. Mallia voi käyttää myös irrallisina teemoina ja harjoituksina, osana muuta toimintaa ja tilaisuuksia. Ryhmämalli materiaaleineen julkaistaan ma 15.6. hankkeen nettisivuilla Omaishoitajat.fi/kuppi-nurin 

OmaTyky – Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen -hanke

tukee omaishoitajia, jotka ovat kiinnostuneita työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä. Hankkeeseen etsitään Varsinais-Suomessa asuvia työikäisiä omaishoitajia, jotka ovat joko työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia. Lisätietoa www.turkuamk.fi/omatyky  

kun lapsi satuttaa -hankkeen logo.Kun lapsi satuttaa

Hankkeessa etsitään ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti. Kehitysvammaisten palvelusäätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Setlementti Tampere ry:n kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Hankkeessa (2020-2022) toteutetaan perhetapaamisia, valmennetaan mentoreita perheiden tueksi ja pyritään saamaan aiheelle valtakunnallista näkyvyyttä. Lisätietoa verkkosivuilta.  

Hanke omaishoidosta saattohoitovaiheessa

”Ennakoiva saattohoito omaishoitajille – Tukea ja taitoa saattohoitovaiheeseen” – hanke on aloitettu maaliskuun 2020 alussa STEAn rahoituksella. Hankkeen hallinnoi Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry ja yhteistyökumppaneina ovat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Omaishoitajaliitto. Lisäksi mukana ovat Suomen Syöpäpotilaat ry ja Muistiliitto.

Hankkeen tarkoituksena on luoda malli, jolla autetaan jo ennakkoon saattohoitovaiheeseen siirtymistä jakamalla tietoa, valmentamalla taitoja sekä tukemalla jaksamista ja palautumista. Valmennuspajojen sisältöä rakennetaan hankkeen yhteistyönä. Hanke tulee sisältämään mm. työpajoja, joissa omaishoitajat oppivat tietoja, taitoja ja käytäntöjä, jotka auttavat (aikuista omaista hoitavaa) omaishoitajaa valmistautumaan sekä saamaan itselleen keinoja jaksaa ja palautua. Hankkeen lopputuotteena tulee olemaan mm. opas, joka toteutetaan sekä kirjallisena että sähköisenä. Lisätietoja löytyy Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kotisivuilta www.eska.auttaa.fi

Tästä linkistä Eskan kotisivuille Hanke-kohtaan

Vaikuttamistyö 

Kunnille tulossa lisärahaa omaishoitajien tukemiseen

Hallitus esittää kuntien valtionosuuksiin 60 miljoonaa euroa ikäihmisten palveluihin. Osana tätä kokonaisuutta tuetaan omaishoitoperheitä ja erityisesti omaishoitajia, sillä koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana omaishoitajien tuki on vähentynyt ja hoitovastuu kasvanut. Tuen kohdentumista tulisi seurata. Omaishoitajaliiton uutinen 

Koronakesä pelottaa vammaisten henkilöiden perheitä

Kehitysvamma-alan järjestöjen valtioneuvostolle viikoittain kokoamaa tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta poikkeusoloissa nosti esille perheiden kokemat haasteet ja jaksamisen ongelmat. Kehitysvammajärjestöt vaativat, että tukea järjestetään myös niille, jotka eivät pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan, kun perheessä on riskiryhmiin kuuluva henkilö. Lisätietoa  

Finfami logo.Koronaepidemia on ajanut mielenterveysomaiset kriisiin

FinFamin tiedotteessa 21.5. tuodaan esille, että poikkeusolojen takia mielenterveyspalveluiden saatavuus on merkittävästi heikentynyt ja omaisten jaksaminen on vaarantunut. FinFami Pirkanmaan kyselyyn vastanneista mielenterveysomaisista kolmasosa kokee myös mielenterveyden ongelmiin sairastuneen läheisensä voinnin heikentyneen ja 14% suorastaan romahtaneen viime kuukausien aikana. Mielenterveysomaisten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa tarjoamalla sekä sairastuneille että läheisille riittävää ja oikea-aikaista tukea. STT Tiedote 

 

Tutkimuksia ja selvityksiä 

Tutkimus erityislasten palveluiden käytöstä

Helsingin yliopistossa väittelevä Ulla Särkikangas on tutkinut erityisperheiden arkeen liittyvää runsasta ja pitkäkestoista sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Erityislasten perheet käyttävät vuosien ajan runsaasti sosiaali- ja terveysalan palveluita. Palveluntuottajat eivät kuitenkaan tunnista palveluiden hausta ja käytöstä aiheutuvia tehtäviä, joita perheet joutuvat tekemään palveluita käyttääkseen. Helsingin yliopiston uutinen  

Selvitys kuntien soittokierroksista ikääntyneille

Yli puolessa Suomen kuntia ja kaupunkeja on toteutettu kevään kuluessa soittokierroksia ikääntyneille.  Puhelinsoittojen avulla on haluttu selvittää, miten ikääntyneet pärjäävät kotioloissa tänä poikkeuksellisena aikana. Selvityksen kuntien soittokierroksista on laatinut Ritva Pihlaja VALLI:n Etsivän vanhustyön verkoston toimesta. Lue lisää ja lataa raportti 

3.6.2020

Kunnille tulossa lisärahaa omaishoitajien tukemiseen

Sanna Marinin hallitus esittää koronavirusepidemian jälkihoitoon 5,5 miljardin euron suuruista toimenpidekokonaisuutta.

Esitykseen kuuluu kunnille suunnattua tukea, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestäminen ja helpottaa kuntien taloustilannetta.

Hallitus esittää kuntien valtionosuuksiin 60 miljoonaa euroa ikäihmisten palveluihin. Osana tätä kokonaisuutta tuetaan omaishoitoperheitä ja erityisesti omaishoitajia, sillä koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana omaishoitajien tuki on vähentynyt ja hoitovastuu kasvanut.

Tukalat tilanteet on tunnistettu

”Omaishoitajaliitto pitää erinomaisena, että omaishoitajien tukalat tilanteet on tunnistettu ja valtio kohdentaa resursseja kunnille omaishoitajien tukemiseen”, Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen sanoo.

Tervonen perää systemaattisen tiedon keräämistä koronan vaikutuksista omaishoitoperheille. Omaishoitajilta kerätyn tiedon avulla voitaisiin tarkentaa, kuinka paljon kunnat tarvitsevat lisäapua omaishoidon tukemisessa.

Räätälöityä tukea poikkeusaikanakin

Suomen omaishoidon verkoston puheenjohtaja Jonna Skand pitää hienona, että omaishoitajien tukeen panostetaan.

”Omaishoitoperheitä pitää tukea aina ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa tukimuodot ovat kutistuneet joiltain perheille miltei olemattomiin”, Skand toteaa.

Hän muistuttaa, että omaishoitoperheiden tilanteet ovat erilaisia, joten tuen tulisi olla tarpeeseen räätälöityä myös korona-aikana.

Lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle perjantaina 5.6, jolloin se julkaistaan osoitteessa budjetti.vm.fi.

Uutinen alun perin Omaishoitajaliiton verkkosivuilta

29.4.2020

Koroaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana tälle sivulle on kerätty tietoa Suomen omaishoidon verkoston järjestöjen tekemästä tukimuodoista omaishoitajille ja edunvalvonnasta omaishoitajiin liittyvissä asioissa. Sivuille on koottu avoimia tapahtumia eri järjestöistä. Kuitenkaan kaikkia tapahtumia ei ole saatu kerättyä ja erityisesti johonkin tiettyyn diagnoosiin liittyvät tukimuodot perheille löytyvät parhaiten yhdistysten omilta sivuilta. Linkki verkoston järjestöihin ja heidän sivuilleen löydät etusivulta.

suomen omaishoidon verkoston logo.

Tukea omaishoitajille 

Omaishoitajaliiton some-kampanja Yhteisö omaishoitajien tukena kertoo, miten jäsenyhdistykset jakavat omaishoitajille tietoa, tukea ja virkistystä koronaepidemian aikana etänä tai digitaalisesti. Vinkkejä jaetaan Facebookissa 27.4.-15.5. Myös verkosto tulee kampanjassa esitellyksi. Seuraa Facebookissa ja tunnisteilla #Omaishoito #Omaishoitoyhteisö #OmaishoitoKoskettaaJokaista 

Muistisairaiden omaisten verkkokurssi. Memocate tarjoaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa mahdollisuuden kokeilla muistisairaiden omaisten verkkokurssia ilmaiseksi. Kurssista hyötyvät omaishoitajien lisäksi kaikki, jotka haluavat kommunikoida sujuvammin muistisairaan läheisensä kanssa. 

Lapselle sairaudesta puhuminen. Neuroliiton huhtikuun alussa pitämä luento lapselle sairaudesta puhumisesta löytyy tallenteena ja on katsottavissa YouTubessa. Perheterapeutti Aira Lievetmursu luennoi aiheesta perheen arjen näkökulmasta.  

Neuroneuvonnan tietoiskut verkossa Aivovammaliiton, Neuroliiton ja Parkinson-liiton yhteinen Neuroneuvonta järjestää toukokuussa neljä tietoiskua verkossa. Myös sairastavan tai vammautuneen läheiset ovat tervetulleita kuuntelemaan tietoiskuja. Aiheina mm. palvelusuunnitelman ja hakemusten tekeminen. 

Tukiliiton Tiedä oikeudet -verkkokoulutussarja toukokuussa. Toukokuussa järjestetään kaikille kiinnostuneille Tiedä oikeudet -verkkokoulutuksen aiheista palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma ja henkilökohtainen apu. 


Tukea lapsiperheille: Monessa yhdistyksessä jatketaan työtä lapsiperheiden tukemiseksi, kuten ADHD-liito strategiakurssi 4-12 vuotiaiden vanhemmille, Kehitysvammaisten palvelusäätiön 14.5. järjestämä nepsylasten vanhempien keskusteluilta ja Vammaisperheyhdistyksen parisuhdeilta ja chat-toiminta. Lisäksi tiedoksi sivusto yhdessaselviydytaan.fi, jossa annetaan tietoa lasten ahdistuksesta ja keinoja sen käsittelyyn. Turun yliopiston toteuttamalla sivuston tarkoitus on tarjota helposti omaksuttavia keinoja vanhemmille kuormittavassa arjessa selviytymiseen. 

kolme seniori pitelee kylttiä, jossa lukee sanoja kuten sinnikkyys ja kiitollisuus.

Ikäopiston vahvuusvartteja kannustetaan järjestämään etänä. Vahvuusvartti on tuokio, jossa löydetään yhdessä keskustellen iäkkäiden vahvuuksia, kuten sinnikkyyttä, kiitollisuutta tai rohkeutta. Ohjeen etänä järjestämiseen löydät Ikäopiston kampanjasivulta. Lisäksi Ikäopiston Vinkkipankkiin kerätään vinkkejä, mikä auttaa tässä poikkeustilanteessa eteenpäin, ja mitkä ovat nyt arjen voimanlähteitä.
 

Uutiset ja edunvalvonta 

Kysely mielenterveys ja -päihdeomaisille Kyselyn avulla kerrotaan eteenpäin koronavirusepidemian vaikutuksista mielenterveys- ja päihdeomaisten arkeen.  Kyselyn vastausten avulla halutaan auttaa eri tahoja reagoimaan siihen huoleen ja hätään, jota koronavirusepidemia on aiheuttanut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä heidän läheistensä elämään. Linkki kyselyyn: https://bit.ly/3cuphfm Kyselyn toteuttaa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin kanssa. Kysely on valtakunnallinen. 

Mielipidekirjoitus mielenterveysomaisten asemasta: Varsinais-Suomen mielenterveysomaisten toimijoiden mielipide Turun Sanomissa 27.4. Mielenterveysomaisten kuorma kasvaa poikkeusolojen aikana. Tuovat esille omaisten kokemia paineita ja ennaltaehkäisyn merkitystä omaisten tukemisessa ongelmien välttämiseksi. 

Mielipidekirjoitus omaishoidon ja työn yhteensovittamisen tärkeydestä poikkeusaikana on kirjoittanut Omaishoitajaliiton hallituksenkin jäsen, sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha ja työelämäprofessori Elli Aaltonen. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa tuodaan esille hyviä käytäntöjä omaishoitajien tukemiseksi ja kehittämisen tarvetta uudessa tilanteessa. 

16.4.2020

Tukea omaishoitajille

tukiliiton logo.

Tukiliiton tsemppiryhmä vanhemmille alkaa
4.5 alkaa viiden viikon tsemppiryhmä alle 10 v lasten vanhemmille, joiden lapsella on erityisen tuen tarvetta tai vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä. Tsemppiryhmässä jaetaan arjen kokemuksia ja mietteitä vanhemmuudesta poikkeuksellisessa tilanteessa. Ryhmästä saat vinkkejä omaan jaksamiseen, arjen sujumiseen ja yhteiseen tekemiseen.  Hakuaika päättyy 24.4. Lisätietoa Tukiliiton verkkosivuilta.

Omaishoitajat ja verotus: Verottaja lähettää näinä aikoina esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2019.  Omaishoitajan kannattaa tarkistaa, onko hänellä mahdollisuus tehdä verotuksessaan vähennyksiä. Lisätietoa Omaishoitajaliiton sivuilta.

Ikäteknologiaverkosto kokoontuu etänä 6.5. etäseminaariin klo 12:30-16 keskustelemaan teknologisista ratkaisuista, joilla on pystytty helpottamaan sote-alan toimintaa näin pandemiarajoitusten aikana. Ohjelma tarkentuu myöhemmin, ilmoittautumiset ja kyselyt kaisa.huuhtanen@valli.fi

Jos tarjoat käytännön apua tai vastaanottavat sitä, kannattaa tutustua Kansalaisareenan ohjeisiin asiontiauttajille ja SPEKin ohjeisiin Näin annan naapuriapua turvallisemmin.

Uutiset ja edunvalvonta

Muistiliiton kannanotto: Kotona asuvat muistisairaat ovat poikkeusoloissa erityisen haavoittuvassa asemassa. muistiliiton logo.Muistisairaat ovat omaishoidon suurin ryhmä ja osa kotona asuvista muistisairaista on käytännössä täysin riippuvaisia omaisen hoidosta. Kuntien tulisi varautua tilanteeseen, jossa epidemian edetessä omaishoitaja, esimerkiksi iäkäs puoliso, sairastuu koronavirukseen ja joutuu sairaalahoitoon.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee vetoomuksessa, että Vanhusjärjestöjen toiminta turvattava nyt ja koronaepidemian jälkeenkin. Vanhuksia ja vanhusjärjestötoimijoita ei saa nyt unohtaa: järjestöjen laaja-alaista toimintaa tullaan tarvitsemaan koronaepidemian jälkeenkin.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen omaishoitoa käsiettelevä blogiteksti Savon Sanomissa. Eduskunnan omaishoidon tukiryhmän jäsen kokoaa yhteen Omaishoitajaliiton saamia viestejä ja omaishoitajien huoli uudessa tilanteessa.

Viime viikolla useassa mediassa oli esillä vammaisjärjestöjen huoli tehohoidon saatavuudesta ja huoli vammaisten asemasta. Erityisesti verkoston järjestöistä Vammaisperheyhdistys Jaatinen on esillä haastatteluissa. Artikkelin Ylellä ja Helsingin Sanomissa. Kehitysvamma-alan järjestöt kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Invalidiliitto kartoitti kuntien käytäntöjä henkilökohtaisen avun ohjeistuksiin ja suojavälineiden saatavuuteen liittyen ennen pääsiäistä. Kartoitus ja kokemukset osoittavat, että kunnilla on käytössään hyvin erilaisia toimintaohjeita sekä käytäntöjä suojavälineiden käytössä. Kunnat ovat myös edenneet eri tahtiin toimintaohjeiden laatimisen ja käytäntöjen suhteen poikkeustilanteessa. Lisätietoa Invalidiliiton sivuilta.

FinFami ja moni muu yhdistys on mukana Perherauhan julistus -kampanjassa, jossa huolehditaan epävarmoina aikoina perheiden hyvinvoinnista. Osoitteesta perherauhanjulistus.fi löytyy hyvin koottuna eri tavoin perheitä tukevia palveluita poikkeusaikana.

Tukiliitto on kerännyt sivuilleen Hyviä käytäntöjä koronatilanteeseen selviämiseen. Koottuna esimerkkejä ja vinkkejä keinoista, joiden avulla kehitysvammaisten ihmisten arki voi jatkua mahdollisimman turvallisena ja hyvänä. Sivuilla mm. selkokielisiä materiaaleja ja oppaita, suosituksia kunnille ja ideoita yhdistyksille.

Uusimmassa Epilepsialiiton lehdessä omaishoitajuus on esillä perheen tarinan kautta ja Suomen omaishoidon verkostosta on kirjoitettu laajasti.

 

1.4.2020

Tukea omaishoitajillevanhempi nainen katsoo käynnykkää, yläpuolella teksti omaishoitajien verkkoryhmä, keskusteluapua koronaepidemian aikana.

Verkoston järjestöt ovat jatkaneet uusien toimintamuotojen kehittämistä. SPR on avannut omaishoitajille verkkoryhmän. Kokoontuminen joka viikon keskiviikkona klo 13.00. Omaishoitajien verkkoryhmä on perustettu Punaisen Ristin vertaisryhmiin osallistuville omaishoitajille, jotka eivät pääse osallistumaan normaaliin ryhmätoimintaan ja myös muut halukkaat omaishoitajat ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoa ja verkkosivut.

Lisäksi mm. Epilepsialiitto järjestää kaikille avoimet verkkovälitteiset liikuntahetken torstaisin kello 11.30 Teamsin välityksellä ja Autismiliitto toteuttaa autismitietoisuuden viikkoa järjestämällä neuvontapalvelun liven 2.4. klo 10-11 ja klo 17-18. Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksistä moni kehittää toimintaansa nettiin ja puhelintukeen.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ovat aloittaneet Oma-perjantaipostin, jonka saa sähköpostiin. Perjantaipostissa kerrotaan omaishoitajien kuulumisia. Mukana on tiivis katsaus ajankohtaisiin asioihin sekä linkkejä kiinnostaviin verkkojulkaisuihin – viihdettä ja mielenvirkistystä unohtamatta.

Luento: Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – Miksi ja miten ne tehdään? Kanta-Hämeen Muistiluotsi järjestää verkossa luennon aiheesta. Luento oli 31.3. mutta sen tallennetta pääsee seuraamaan täällä: https://youtu.be/ptRslPMHldE

 

Uutiset ja edunvalvonta

Munuais- ja maksaliitto on tehnyt vetoomuksen elinsiirtolasten vanhempien toimeentulon turvaamiseksi. Munuais- ja maksaliitto ry logo.Elinsiirron saaneen alle kouluikäisen lapsen hoito suositellaan järjestettäväksi kotona. Liitto vaatii, että tartuntatautipäivärahan tai erityishoitorahan saamisen edellytyksiä tulisi muuttaa epidemian ajaksi tai varmistaa jotenkin muuten vanhempien taloudellinen toimeentulo.

Lyhytaikaistoiminnan lopettaminen aiheuttaa omaishoitajille haasteita. Ministeriön mukaan kunnat eivät voi lakkauttaa lyhytaikaishoitoa kokonaan. Suomen Kuvalehden artikkeli aiheesta “Lumipalloefekti järisyttää terveydenhuoltojärjestelmää – moni omaishoitaja huolehtii nyt läheisestään yötä päivää ilman lepoa”. Myös Svenska Ylen artikkeli omaishoidosta.

Uudenmaan sulkua käsiteltiin Ylen suorassa lähetyksessä ja Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen oli kertomassa omaishoitajien tilanteesta. Esimerkiksi sairaan lähisukulaisen hoitaminen voi olla hyväksyttävä syy poiketa liikkumisrajoituksesta. Ylen uutinen

Muistiliitto pääsi Ylen uutiseen kertomaan kuinka muistisairaalle voi kertoa koronaviruksesta ja muistuttamaan omaishoitajien tukemisen palveluistaan.  Yle uutinen “Miten kertoa koronaviruksesta muistisairaalle?”

Kotipalveluiden toteutuminen uudessa tilanteessa on puhututtanut mm. Tässä Helsingin Sanomien  artikkelissa, jossa haastateltiin omaishoitajaa ja emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelää. STM:n ohjeistus poikkeustilassa perustason sosiaalis- ja terveydenhuollon palveluidin huomioimisesta sivulla 5 määritellään tavoitteet kotihoidon laadukkaaseen toteuttamiseen poikkeustilanteessa.

FinFami on tuonut esille, että Perhetyötä on tehostettava epävarmoina aikoina. “Vanhempien valtava Finfami logo.taloudellinen huoli voi yksin jo vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsen hyvinvointiin. THL:n mukaan perhetyötä tulisi järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jotta koronaviruksen aiheuttama taloudellinen ja sosiaalinen hätä ei vaurioittaisi taas uutta sukupolvea, kaikkia perheitä on nyt tuettava tehokkaasti.”

Kynnys ry on tehnyt vetoomuksen: Vammaisuus ei voi olla tehohoidon eväämisen peruste, erityisesti kehitysvammaisten asumisyksiköiden linjauksiin liittyen.

Tukiliiton lakineuvonnan sivut koronatilanteesta päivittyvät edelleen ajankohtaisella tiedolla.

Aikaisemmin keväällä uutiskirjeessä mainostettu 27 ensimmäistä vuotta dokumenttielokuva esitystilaisuus on peruuntunut. Onneksi Yle lähettää omaishoidosta ja siitä luopumisesta kertovan dokumenttielokuvan useamman kerran kevään aikana. Se on ensimmäisen kerran nähtävillä 6.4. Yle Areenasta https://areena.yle.fi/1-4231567  Dokumenttielokuva kertoo ohjaajan äidistä Annelista ja veljestä Samista hetkessä, jolloin Sami muuttaa 27-vuotiaana vaikeavammaisena palvelutaloon.

Materiaalia omaishoitajille

Papunetissä on julkaistu uutta kuvallista materiaalia koronaviruksesta. Papunetin sivuilta löytyy nyt esimerkiksi keskustelutauluja, joiden avulla voi keskustella koronaviruksesta ja tarvittaessa myös tehohoidosta.

Aivoliitto on luonut tietoa koronaviruksesta afasiaystävällisesti. Afaattisten ihmisten voi olla vaikea seurata yleiskielisiä uutisia.  Aivoliitto käänsi afasiaystävällisen korona-tiedotteen avuksi tiedon jakamiseen.

 

26.3.2020

Miten tukea omaishoitajia koronaviruksen aiheuttamatta uudessa tilanteessa?  

Usealla verkostojärjestöllä on omia verkossa tai puhelimitse tapahtuvia tukimuotoja ja niitä on lisätty uudessa tilanteessa. Lisää tietoa mm. Autismiliiton, ADHD-liiton, Epilepsialiiton, Invalidiliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Muistiliiton, Munuais- ja maksaliiton ja Lasten Omaishoitajien sivuilta.  

Myös Omaishoitajaliitto on koonnut sivuilleen tietoa ja monet paikallisyhdistykset, Kuten Keski-Uudenmaan omaishoitajat, ovat lähteneet kehittämään puhelimitse ja verkossa uusia tukimuotoja.  Ikäinstituutin sivuilta taas löytyy vinkkejä kehon ja mielen vahvistamiseksi.  

Tukinetin chatit tarjoavat mahdollisuuden vertaistuelle ja kokemusten vaihtoon erilaisissa elämäntilanteissa. Voimavaroja omaishoitajan arkeen -ryhmäkeskustelussa haetaan keinoja lisätä omaa hyvinvointia ja jaksamista.  

Tukiliiton lakineuvonta on koonnut vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin nyt, kun poikkeustilanne luo vaikeita tilanteita kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen. 

Erityislapsiperheiden palveluiden turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana on tehty vetoomus, jossa on mukana Suomen omaishoidon verkoston jäsenistä Lasten Omaishoitajat, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen. Vetoomus löytyy täältä: https://www.lastenomaishoitajat.fi/ajankohtaista  

Tällä hetkellä STM on tekemässä ohjeistusta kotihoidolle, ja Invalidiliitto on ollut tekemässä kannanoton mm. Suojavälineiden saamiseksi sekä henkilökohtaisen avun vaikeavammaisten käyttäjien ongelmatilanteisiin varautumisen puolesta.   https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/suojavalineet-erityisen-tarkeita-korona-aikana 

 

perhehoitoliiton logo.Perhehoitoliitto verkoston uudeksi jäseneksi

Suomen omaishoidon verkosto on saanut uudeksi jäsenekseen maaliskuussa Perheliiton, joka on valtakunnallinen toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö sekä perhehoitajien alueellisten jäsenyhdistysten kattojärjestö.

Perhehoito voi olla lyhytkestoista tilapäishoitoa tai pitkäkestoista jatkuen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Perhehoidolla on tärkeä asema omaishoitajien vapaiden mahdollistajana osavuorokautisen ja ympärivuorokautisen lyhytkestoista perhehoidon avulla. Lisätietoa perhehoitoliitto.fi
 

 

6.3.2020

ADHD-liitto ry uudeksi Suomen omaishoidon verkoston jäseneksi

ADHD liiton logo.

ADHD-liitto ry on 30-vuotias järjestö, joka toimii valtakunnallisesti. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Kohderyhmä on iso, varovasti arvioiden 250 000 henkeä. Voi sanoa, että ADHD koskettaa jokaista jollain tavalla. Perheiden tuen tarvetta lisää ADHD vahvasti geneettinen perusta, jos perheessä voi olla monta ADHD-oireista. ADHD-oireisia on jokaisessa ikäryhmässä, ja oireyhtymään liittyy usein myös muuta ongelmatiikkaa. Diagnoosin ja sitä myötä myös avun saaminen voi olla hyvinkin haastavaa, mikä vaikuttaa esimerkiksi kotiin saatavaan apuun ja tukiin.

ADHD-liitto on kiinnostunut olemaan omaishoidon verkostossa mukana erityisesti nyt, kun neuropsykiatriset vaikeudet ovat paljon esillä. ADHD-liitto haluaa olla mukana vaikuttamassa perheiden hyväksi ja viemässä asioita eteenpäin. Yleisen tietoisuuden lisäksi myös ammattilaiset tarvitsevat tietoa. ADHD-liitto itse tarjoaa perheille tukea mm. kurssien, puhelinneuvonnan ja vertaistuen avulla. Lisää tietoa adhd-liitto.fi

 

Tulevia verkoston tapahtumia 2020useamman ihmisten kädet yhteen liitettyinä.

19.3. Etänä Suomen omaishoidon verkoston läheisten tukemisen työpaja

Tapahtumassa jaetaan ja kehitetään yhdessä hyviä läheisten tukemisen käytäntöjä. Työpaja on tarkoitettu verkoston järjestöjen työntekijöille, ja sinne mahtuu alustavasti 2 osallistujaa jokaisesta järjestöstä. Lisätietoa verkoston koordinaattorilta pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi. Tapahtuman ohjelma

2.4. Etänä AlueAvain -verkostoyhteistyöllä potkua toimintaan!

Tilaisuus on tarkoitettu  yhdistysten aktiivitoimijoille, työntekijöille ja Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöille. Päivän teemana on vapaaehtoisten aktivoiminen, verkostoyhteistyö ja omaishoitajien tukeminen eri tilanteissa. Kesto 10-14 Teams järjestelmällä etänä. Ohjelma

7.5. Etäkoulutus kotona asumista helpottavasta teknologiasta

Yhteistyössä Vallin Ikäteknologiakeskuksen kanssa. Toteutetaan Mikrosoft Teams-järjestelmän avulla videoyhteydellä. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin.

10.9. Valtakunnallinen VerkostoAvain Helsingissä.

Tilaisuus on tarkoitettu alueellisten verkostojen edustajille, yhdistysten aktiivitoimijoille, työntekijöille ja Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöille. Omaishoitoitajaliiton aluetyön kanssa yhteistyössä järjestetty tapahtuma.

29.10. Verkoston kokous ja seminaari pääkaupunkiseudulla
3.11. Kuinka lakia luetaan -seminaari

Tampereella Tulppaanitalossa. Käsitellään mm. työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisen lakikysymyksiä. Etäosallistuminen tulee olemaan mahdollista.

Lisäksi verkosto järjestää syksyllä kokouksensa yhteydessä seminaarin. Järjestämme mahdollisesti myös etänä koulutuksia verkostojärjestöjen asiantuntemusta hyödyntäen.

Verkostojärjestöt voivat lähettää tietoa avoimista tapahtumistaan koordinaattorille pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi

 

Alueellisten verkostojen tapaamiset

18.2. Ylä-Savon omaishoidon verkosto

Kokoontuu klo 12-14 Vakan tiloissa. Lisätietoja tarja.kesalahti@psmuisti.fi

21.2. Etelä-Savon omaishoidon verkosto

Kokoontuu Savonlinna keskussairaalassa klo 12-15 (F-rakennus, 5 kers. kokoustila 2) Lisätietoa Anne.Eerikainen@sosteri.fi

17.3. Keski-Uudenmaan omaishoidon verkosto PERUUTETTU
20.3. Pääkaupunkiseudun omaishoidon verkosto

Pääomaverkosto kokoontuu Helsingissä. Lisätietoa soili.hyvarinen@polli.fi

Eurocarers uutiskirje

Joulukuussa 2019 ilmeistyneessä Eurocarersin uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa tulevan vuoden tapahtumista, uusista tutkimuksista ja Euroopan laajuisista yhteistyöverkostoista.

 

Verkoston järjestöissä tapahtuu kevät 2020
Omaishoitajien palveluopas 2020-2021 julkaistupalveluopas 2020-2021, kansikuvassa ihmishahmoja kaupunki taustalla.

Uusi palveluopas omaishoitajille ja läheisille on nyt julkaistu sähköisenä ja tulee lähiaikoina painettuna. Oppaan tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä, minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi. Maksutonta opasta voi tilata postikulujen hinnalla: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai linkki oppaaseen tässä http://proofer.faktor.fi/epaper/Palveluopas20202021/

Omaishoitajaliiton kursseja omaishoitajille ja vertaisohjaajille

Omaishoitajaliiton tapahtumakalenterista löytyy Ovet-valmennuksia, joille voi ohjata tukea tarvitsevia omaisia tai kaikkia, joilla on omaishoitotilanne itsellään, hakemaan tukea ja tietoa. 7.-8.4. Pieksämäellä järjestetään vertaisryhmän ohjaajakoulutus. Koulutus on kaikille, jotka haluavat pitää omaisille suunnattua vertaisryhmätoimintaa jonkun taustajärjestön kautta ja saada siihen työkaluja. 27.4.-25.5. eOvet-kurssi omaishoitajille tarjoaa mahdollisuuden netin kautta vertaistukeen kaikille läheistään huolehtiville. Verkkokurssilla käsitellään omaishoitajuutta ja omia voimavaroja, tukipalveluja sekä hoivatyön taitoja.

Epilepsialiiton Harvinaisesti yhdessä-kierros epilepsialiiton logo.

Harvinaisesti yhdessä -kiertueen tavoitteena on lisätä tietoa harvinaisista epilepsioista. Tilaisuudet on suunnattu ammattihenkilöstölle, epilepsiaa sairastaville, läheisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille ja niitä järjestetään keväällä 1.4. Turussa ja 22.4. Oulussa. Harvinaiset epilepsiat ovat usein hankalasti hoidettavia ja perheet tarvitsevat tukea.

Myös muilla järjestöillä on mahdollisuus tulla paikalle esittelemään esimerkiksi vertaistukitoimintaansa (ei kaupallista markkinointia). Jos järjestöänne kiinnostaisi tulla tapahtumiin, olkaa yhteydessä paula.sorjonen@epilepsia.fi. Lisätietoa https://www.epilepsia.fi/tietoa-harvinaisepilepsioista

14.2. Ystävänpäivä ja omaishoitajat

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tukevat omaishoitajia ja etäältä omaistaan hoitavia henkilöitä. Ystävätoiminta välittää mm. vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaaville. Lisätietoa ystävänpäivästä punainenristi.fi/nähdään
Hyvinvointipäivät 19. – 20.5.2020 Omaishoitajien hyvinvointipäivät puolisoaan hoitaville miehille Heinolan Nynäsissä. Lisätietoa ja hakemukset: Sami Mustonen sami.mustonen@punainenristi.fi tai 040 – 160 2245. 17. – 18.9.2020 Omaishoitajien hyvinvointipäivät Satakunnassa. Lisätietoa Eeva-Liisa Koskinen eeva-liisa.koskinen@redcross.fi tai 040 8610 748

Ikäteknologiaverkosto kokoontuu

Valli ry:n koordinoimassa Ikäteknologiaverkostossa on mukana monipuolisesti erilaisia toimijoita. Verkostossa käydään vuoropuhelua ja löydetään yhteisiä kosketuspintoja ikäteknologiaan, sen kehittämiseen ja käyttämiseen. Verkoston kanssa on tarkoitus käsitellä myös omaishoitajien tukemista kevään aikana. Vuoden ensimmäinen tapaaminen pidetään 12.2. klo 13-15 osoitteessa Koivuhaantie 2-4, Vantaa. Ilmoittautumiset 6.2. mennessä kaisa.huuhtanen@valli.fi

Dokumenttielokuva omaishoitoperheestä Tampereella 22.4.

27 ensimmäistä vuotta on Jussi Sandhun ohjaama ja käsikirjoittama dokumenttielokuva äidistään Annelista ja veljestään Samista. Siitä millainen on äidin rooli kun 27-vuotias, vaikeavammainen poika muuttaa pois kotoa palvelutaloon, ja omaishoitoon sekä perheestään huolehtimiseen tottunut äiti jää ensimmäistä kertaa elämässään yksin. Elokuva esitetään klo 16.00 Niagaran elokuvasalissa ja tämän jälkeen viereisessä tilassa ajatusten vaihtoa ja kahvitarjoilu. Näytös on toteutettu yhteistyössä usean järjestön kanssa. Mainos ja ilmoittautuminen

Tukiliiton verkkokurssit Kehitysvammaisten tukiliitto logo.

Tukiliitolla on paljon verkossa tapahtuvaa vertaisryhmätoimintaa ja verkkokursseja. Esimerkiksi: 9.3.-7.4. Verkkokurssi tietoa tulevaan: Vanhemmille, jotka tarvitsevat perustietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista, kun nuori on täysi-ikäistymässä. 30.3.-19.4. Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Lapsen osallisuus on osa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta. Sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön.

Läheisuupumuksen omahoito-opas Finfami logo.

FinFami Uusimaa on julkaissut Läheisuupumuksen omahoito -oppaan, johon on koottu tietoa läheisen uupumuksen synnystä ja tukimateriaalia uupumuksen voittamiseksi. Oppaan keskeinen sisältö on koottu videoksi. Oppaan lisäksi järjestön tehnyt myös hyvän kuvauksen siitä, miten moneen ihmiseen se vaikuttaa ja millä tavoin kukin sen kokee, kun joku läheltä sairastuu. Täältä voi tutustua Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -verkkosivuihin.

 

Kiitos toiminnasta vuonna 2019!takaapäin kuvattuna kaksi ihmistä kävelemässä käsikynkkää.

Kiitos kaikille verkoston aktiivisesta toiminnasta. Verkoston viestintää on kehitetty ja Omaishoidon moninaisuutta on tuotu esiin uusilla Omaishoidon monet kasvot Facebook-sivuilla, jotka avattiin marraskuussa ja tarinoista tehtiin myös video sosiaaliseen mediaan. Tykkääjiä sivuilla on 287 joulukuussa 2019, ja esimerkiksi mainostettu video saavuttanut 21 900 ihmistä sosiaalisessa mediassa. Keski-Uudenmaan verkoston kanssa yhteistyössä tehty Omaishoidon monet kasvot-näyttely oli esillä Hyvinkään kaupungintalon aulassa 19.11.- 4.12.2019. Tauluissa esiteltiin omaishoitajien tarinoita ja faktoja omaishoidosta ja näyttelyä on tarkoitus pitää myös muualla ensi vuonna. Verkoston eri järjestöt toivat omaishoitoa esille viestinnässään erityisesti marraskuussa omaishoitajien viikolla.

Koordinaattori kiersi alueilla aktiivisesti ja vieraili viidessä alueellisen verkoston tapaamisessa. Autettu myös Omaishoitajaliiton aluetyötä Varsinais-Suomen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisessa. Verkostoa esitelty kahdessa AlueAvaimessa ja Varsinais-Suomen maakuntapäivillä verkostovaikuttamisen puheenvuoro.

Verkosto järjesti Elän päivän ja hetken kerrallaan – seminaarin omaishoidon ja työn yhteensovittamisesta marraskuussa. Seminaarissa esiteltiin omaishoidon ja työn yhdistämisen mahdollistavia lakeja, ja kokemusasiantuntijat toivat esille kuinka omaishoitotilanne on vaikuttanut työuran kulkuun ja työaikojen järjestämiseen. Kuulimme Perheystävällinen työpaikka -hankkeesta ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemuksista muutosten tekemisestä työpaikalla erilaisten elämäntilanteiden huomioimiseksi.

Eurocarersin kautta verkosto oli mukana viidessä eri tapahtumassa. Omaishoitoa esitelty muun muassa eurooppalaisten järjestöjen katto-organisaation Social Platformin konferenssissa Helsingissä. Usealta järjestöltä tuli pyyntöä saada lisätietoa verkostosta ja Epilepsialiitto liittyi verkoston uudeksi jäseneksi vuodesta 2020 alkaen.

Mitä on luvassa 2020?

Tapamme näillä näkymin maaliskuun lopussa työpajan merkeissä. Pääsemme jakamaan hyviä käytäntöjä omaisten ja läheisten tukemiseen ja keskustelemaan omaishoitajien jaksamisesta. Verkoston viestintävastaavat kutsutaan samaan tapaamiseen mukaan.

Alkuvuodesta alueellisten verkostojen tilannetta kartoitetaan ja tiedossa on jo ainakin viisi alueellisten verkostojen tapaamista, jossa koordinaattori käy mahdollisuuksien mukaan tai on muuten yhteydessä verkostojen yhteyshenkilöihin. Syksyllä 10.9. on luvassa valtakunnallinen AlueAvain joissa verkosto on esillä ja alueellisten verkostojen toimijoita tuodaan yhteen.

Suomen omaishoidon verkosto jatkaa ensi vuonna toimintaa työelämän teeman ympärillä. Tavoitteena on saada tapaamisia työnantajien kanssa ja päästä vaikuttamaan omaishoitoystävällisen työpaikkakulttuurin syntymiseen Suomessa. Useammalla verkoston jäsenjärjestöllä on työhön liittyviä hankkeita suunnitteilla ja verkosto suunnittelee yhteistyötä näiden kanssa. Työelämän ja omaishoidon yhdistämisen lakikysymyksiä käsitellään yhteistyössä Omaishoitajaliiton lakipäivillä 3.11. Tampereella ja sinne mahdollistetaan myös etäosallistuminen verkoston jäsenille.

Syksyllä pidetään verkoston kokouksen yhteydessä seminaari ja sen teema päätetään kevään puolella. Tämän vuoden seminaarissa etäosallistumisen mahdollisuutta kiiteltiin ja runsas etäosallistujien määrä kannustaa jatkossakin mahdollistamaan etäosallistuminen verkoston tapahtumissa.

Rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta erityisesti kaikille omaishoitajille!

luminen maisema.

Omaishoidon monet kasvot näyttely

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan Omaishoidon monet kasvot -näyttelyyn, joka on esillä Hyvinkään kaupungintalon aulassa 20.11.- 4.12.2019. Näyttely omaishoidon monet kasvot-mainos Kaikille avoimen ja maksuttoman näyttelyn järjestää Keski-Uudenmaan omaishoidon verkosto.
Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa. Osa omaishoitajista saa kunnalta tukea omaishoitoon, mutta moni ei edes tunnista olevansa omaishoitaja. He näkevät vain rakkaan läheisen, joka tarvitsee apua. Omaishoito on näkymätöntä työtä, joka on tehtävä näkyväksi. Siksi omaishoidolle on annettava kasvot. Tervetuloa tutustumaan näyttelyn koskettaviin tarinoihin omaishoidosta ja omaishoitajien arkeen!

Lisätietoja näyttelystä:

Heidi Puumalainen, OmaisOiva koordinaattori
heidi.puumalainen@omaisoiva.net tai puh. 050 3066 812

Tänä vuonna valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään 24.11.–1.12. teemalla Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus. Lue lisää: https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/valtakunnallinen-omaishoitajien-viikko/

neljän kuvan sarja, jossa näkyy erilaisia omaishoitotilanteita.

Seminaari työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta

Verkoston puheenjohtaja Jonna Skand

Suomen omaishoidon verkosto järjesti 6.11.2019 seminaarin ja verkostokokouksen. Kokouksessa Jonna Skand Folkhälsanilta valittiin jatkamaan puheenjohtajana vuonna 2020 ja varapuheenjohtajana jatkaa myös ensi vuonna Tamara Björkqvist Ikäinstituutista. Epilepsialiitto toivotettiin tervetulleeksi mukaan verkostoon uutena jäsenjärjestönä. Verkoston toiminnassa ensi vuonna teemana on työn ja omaishoidon yhteensovittamisen edistäminen, ja päivä Helsingin Pikselitalossa jatkui seminaarilla samasta teemasta. Paikalla oli noin 30 henkeä ja seminaaria seurasi etänä yli 60 henkeä.

Sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha kertoi Sosiaali- ja terveysministeriön tekemästä raportista omaishoidon ja työn yhdistämisestä. Raportin pohjalta todettiin, että tilanteen parantamiseksi pitää muun muassa ottaa käyttöön työelämän joustoja, jotka mahdollisestaan työlainsäädännössä. Myös perheiden tarpeet huomioivilla palveluilla ja työttömyysturvan muutoksilla voidaan edistää omaishoitajien hyvinvointia ja työllistymistä. Powerpoint löytyy tästä ja esityksen voi käydä katsomassa täältä. 

Kokemusasiantuntijat Marika Stranden ja Mari Norhomaa kertoivat kokemuksistaan siitä, kuinka omaishoitotilanne on vaikuttanut työuran kulkuun ja työaikojen järjestämiseen. Keskusteltiin myös mitkä palvelut tukevat omaishoitajien mahdollisuutta yhdistää työelämän läheisen tukemiseen. Verkoston koordinaattori Pilvi Nummelin ja paikallisjärjestöjen edustajat esitteli järjestöjen tekemiä hankkeita omaishoidon ja työelämän teemoihin liittyen. Hankkeista kertova powerpoint löytyy täältä ja esitys nähtävillä täältä.

Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta kertoi Perheystävällinen työpaikka-hankkeesta. Keskustelua käytiin myös Väestöliiton näkökulmasta Suomen väestön ikääntymiseen ja sitä kautta hoivan tarpeen lisääntymisestä. Linkkien takaa löytyy Powerpoint ja Esitys.

Marja Mäkiniemi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä esitteli organisaationsa tekemiä muutoksia työpaikalla Perheystävällinen työpaikka-aloitteen myötä. Kehittämisen kohteina ovat olleet esimerkiksi työaikapankki, liukuva työaika ja yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. EPSH:n tekemistä muutoksista voi lukea lisää tästä uutisesta.

Marja Mäkiniemi puhumassa seminaaritilassa.
Marja Mäkiniemi

Suomen omaishoidon verkosto jatkaa ensi vuonna toimintaa aiheen äärellä ja pyrkii vaikuttamaan omaishoitoystävällisen työpaikkakulttuurin syntymiseen Suomessa. Tätä puoltaa myös uusi EU direktiivi työn ja perheen yhteensovittamisesta, jossa työnantajien tulisi tarjota omaishoitajina toimiville työntekijöilleen vuodessa vähintään viisi vapaapäivää. On vielä avoinna kuinka Suomi tulee tätä direktiiviä toteuttamaan omassa lainsäädännössään. Lisätietoa direktiivistä

 

 

Omaishoidon monet kasvot -Facebooksivut avattu

Suomen omaishoidon verkosto on avannut oma Facebook-sivunsa 28.10.2019 eritysesti tuodakseen esille omaishoidon moninaisuutta ja jakamaan tietoa, jotta ihmiset tunnistaisivat paremmin omaishoitotilanteita.

https://www.facebook.com/omaishoidonverkosto/

Sivuston tarkoistuksena on auttaa ihmisiä tunnistamaan oma omaishoitotilanteensa, kannustaa hakemaan tukea ja rohkaista vaikuttamaan omaishoitajien puolesta. Sivun on luonut Suomen omaishoidon verkosto.

Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa. On vanhempia, jotka hoitavat erityislastaan. Nuoria, jotka hoitavat mielenterveysongelmaista vanhempaansa. Aikuisia, jotka hoitavat päihderiippuvaista sisarustaan. Ikäihmisiä, jotka hoitavat muistisairasta puolisoaan.

Heistä moni ei edes tunnista olevansa omaishoitaja. He näkevät vain rakkaan läheisen, joka tarvitsee apua. Omaishoito on työtä, ja ajoittain todella raskasta. Voi tuntua siltä, että ihmissuhteesta on tullut enemmän hoitosuhde, ja läheisestä potilas.

Siksi on hyvä tietää, että omaishoitajalle on tarjolla apua ja vertaistukea. Siksi tämä näkymätön työ on tehtävä näkyväksi. Siksi omaishoidolle on annettava kasvot.

Saa käydä tykkäämässä!

Tulevia tapahtumia syksyllä 2019 kahvikuppi, tyhjä paperi, kynä ja pihlajanmarjoja.

Verkoston terveisiä syyskuussa 2019

Jäsenjärjestöjen syksyn tapahtumat

Verkoston jäsenjärjestöt tarjoavat runsaasti avoimia koulutuksia, tapahtumia ja tukiryhmiä omaishoitajille. Alla löytyy verkoston tapahtumia ja jäsenjärjestöjen tapahtumia taas on koottu tämän linkin taakse: https://omaishoidonverkosto.fi/wp-content/uploads/2019/08/Tapahtumia-syksy-2019.pdf

29.8. Verkoston työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään 29.8. klo 13 alkaen. Kokouksessa käsitellään syksyn ohjelman suunnittelua, vaikuttamisen tavoitteita ja ensi vuoden toimintaa. Verkoston toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista voi lähettää ideoita ja palautetta puheenjohtajalle jonna.skand@folkhalsan.fi

3.10. Päihteet puheeksi – Miksi ja miten? Koulutus Turussa.

Maksuton koulutusiltapäivä on tarkoitettu omaishoitoperheitä kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutusiltapäivässä saa tietoa, rohkeutta ja työvälineitä päihteiden käytön puheeksi ottamiseen.

Kaikki alkoholin käyttö omaishoitoperheissä ei ole pahasta, mutta runsas käyttö on riski sekä omaishoitajan että hoidettavan läheisen hyvinvoinnille. Mutta kuinka otan päihteet puheeksi? Mitä teen, kun havaitsen omaishoitajan käyttävän kohtuutta runsaammin päihteitä?

Aika: 3.10.2019 klo 12.00 – 16.00 Paikka: Kokouskeskus Aitiopaikka (Virastotalon yhteydessä), Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Koulutuksen ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan kesäkuussa: www.omaishoitajat.fi/tapahtumat Lisätiedot: Elina Koponen, elina.koponen(at)omaishoitajat.fi

Koulutuksen järjestää Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hanke. Tutustu myös Kuppi nurin -hankkeen Päihteet omaishoitoperheissä -tietopakettiin.

19.10. Isovanhempien päivä

Valli ry kutsuu kaikkia juhlistamaan valtakunnallista isovanhempien päivää. Tänä vuonna teemapäivä on ja tapahtumalla on tarkoitus olla positiivinen juhlapäivä, jossa eri tahot kuten järjestöt, päiväkodit ja vanhainkodit voivat yhteistyössä tai omillaan järjestää tapahtumia, joissa juhlistetaan isovanhemmuutta. Verkosto kannustaa erityisesti järjestöjensä paikallisyhdistyksiä muistamaan isovanhempia juhlapäivänä.  https://www.valli.fi/valli/isovanhempien-paeivae/ 

6.11. Verkostokokous ja seminaari omaishoidon ja työn yhdistämisestä

6.11. aamupäivällä järjestään verkoston vuosikokous ja iltapäivällä seminaari Helsingissä työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta otsikolla ”Elän hetken ja päivän kerrallaan”-työ ja omaishoito. Seminaari järjestetään Helsingissä Pikselitalossa osoitteessa Jämsänkatu 2.

Puhujiksi tapahtumaan on tulossa aihetta tutkineita asiantuntijoita sekä käytännössä työkulttuurin vaikuttavia ja muutoksessa mukana olevia tahoja.

24.11. – 01.12.2019 Omaishoitajien viikko 

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään loppusyksystä. Se on vuosittain järjestettävä teemaviikko, jonka avulla nostetaan esiin omaishoitoasioita ja omaishoitajien ääntä.

 

3.5.2019 Verkoston järjestöjen omaishoitoon liittyviä hankkeita käynnissä

Omaishoidon verkoston jäsenjärjestöissä on tänä keväänä käynnissä tai ollaan pohjustamassa useita omaishoitoon ja läheisten tukemiseen liittyvää hanketta. Alla esittelyssä neljä hanketta.

Tukea aivovammautuneen läheiselle-hanke

Aivovammaliiton on alkanut kolmevuotinen hanke, jonka aikana kehitetään voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää tiedollista tukea sekä vertaistukea aivovammautuneen läheiselle akuutissa vaiheessa. Tuen mallia suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä HUSin, Metropolia-ammattikorkeakoulu, OLKA-toiminnan, Aivotalon, Suomen Neurohoitajat ry:n ja Sairaanhoitajaliiton kanssa. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan osallistumaan hoitohenkilökuntaa, vammautuneiden läheisiä sekä muita asiantuntijoita. Työpajoissa kehitellään voimavaraistavan tuen malli, jota lähdetään pilotoimaan HUSin alueella. Työpajoissa kehitetään myös materiaaleja niin hoitohenkilökunnalle, vertaistukihenkilöille kuin läheisillekin. Kolmantena vuonna mallia on tarkoitus jalkauttaa myös muualle Suomeen. Läheiset pääsevät mukaan mallin kehittämiseen ja lisäksi halukkaita koulutetaan vertaistukihenkilöiksi.
Lisätietoja http://www.aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/6922-2/

Ikäopisto-verkkosivut

Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin verkkosivu, josta löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.  Ikäopiston viisi mielen hyvinvoinnin teemaa sisältävät luettavaa ja kuunneltavaa, arjessa kokeiltavaa sekä vinkkejä pohdinnoille ja kirjoittamiselle. Tehtäviä voi tehdä itse pohdiskellen tai toisten kanssa keskustellen. Sivuston sisällöt sopivat myös ryhmä- ja vertaistoimintaan.  Sivusto on rakennettu yhdessä ikäasiantuntijoiden kanssa. Iäkkäiden ääni kuuluu myös Ajan taika -palstalla, jossa julkaistaan kuukausittain iäkkäiden kertomuksia ja kokemuksia ikääntymisestä.  Lisäksi sivuilla voi jättää mielen hyvinvoinnin vinkkejä, tehdä oman vahvuusvärssyn ja lähettää sähköisen tervehdyksen ystävälle. Ikäopisto täydentyy ja uudistuu jatkuvasti uusilla sisällöillä.  https://ikaopisto.fi/


Lasten omaishoitajien Airut-hanke

Lasten omaishoitajat ry:n aloitteilla olevassa Airuet-hankkeessa halutaan aktivoida lasten omaishoitajia paikallista edunvalvontaan ja vaikuttamiseen ja kouluttaa vanhempia aiheesta. Hankkeelle haetaan avustusta kolmeksi vuodeksi ja Suomen omaishoitoverkosto on hankkeessa mukana aiesopimuksella viestinnällisessä roolissa. Hanke on valtakunnallinen ja jos järjestöllänne on lasten omaishoitajina toimivien paikallisryhmiä olkaa yhteydessä (info@lastenomaishoitajat.fi) niin hakkeesta tullaan mielellään kertomaan lisää. Järjestön vasta auenneet nettisivut löytyvät täältä: https://www.lastenomaishoitajat.fi/


LASSO perhekurssimallin kehittämishanke

Lasso-hankkeen tarkoituksena on palvelumuotoilun avulla kehittää sopeutumisvalmennukseen uusi toimintamalli, jonka tuloksena koko perheen osallisuus ja perheen toimintakyky omassa ympäristössään vahvistuu. Perheiden toiveita ja tarpeita sopeutumisvalmennuksen kehittämiseksi on kyselty ja nyt käynnistetään alueellisia perhepajoja Turussa, Helsingissä ja Kuopiossa. Tavoitteena on tehdä kursseja, joissa diagnoosit eivät ole keskeisin lähtökohta vaan perheiden elämäntilanteet. LASSO-työryhmään kuuluvat Aivoliitto, Suomen CP-liitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Munuais- ja maksaliitto, Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus ja Tatu ry. Lisätietoja aiheesta saa hankekoordinaattorilta timo.rautiainen@muma.fi ja puhelimella 040 3427 140.

 

 

4.4.2019 Uusi alueellinen ryhmä: Varsinais-Suomeen perustettiin omaishoidon neuvottelukunta

Varsinais-Suomen maakuntaan on perustettu omaishoidon neuvottelukunta. Ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 4.4.2019 Ruusukorttelin tiloissa Turussa. Kokoukseen osallistui noin 30 omaishoidon toimijaa sote-järjestöistä, seurakunnista ja kunnista.Neuvottelukunta suunnitteli itselleen edunvalvonnallista roolia. Omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu ja vapaiden pidon helpottaminen nousivat keskeisiksi kehityskohteiksi. Lisätietoa https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-neuvottelukunta-perustettu-varsinais-suomeen/

 

 

25.3.2019 Pilvi Nummelin aloittaa verkoston uutena koordinaattorina

Pilvi Nummelin aloitti Omaishoitajaliitolla  suunnittelijana ja Suomen omaishoidon verkoston koordinaattorina maaliskuun lopussa.

”Olen aikaisemmin työskennellyt sairaanhoitajana ja valmistuin jouluna valtiotieteiden maisteriksi pääineena sosiologia. Olen lisäksi toiminut aktiivisesti aikaisemmin järjestöissä ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Vapaa-ajalla puuhailen perheeni kanssa ja olen mukana SPR:n ensiapuryhmän toiminnassa”, Pilvi Nummelin kertoo.

 

28.3.2019 Suomen Syöpäpotilaat liittyi verkostoon

suomen syöpäpotilaat -yhdistyksen logo.Suomen omaishoidon verkosto on saanut 20. jäsenen, kun Suomen Syöpäpotilaat ry liittyi mukaan.

Toiminnanjohtaja Minna Anttonen kertoo, että Suomen Syöpäpotilaat odottaa verkoston jäsenyydeltä alkuvaiheessa tiedonsaantia omaishoidosta.

”Toivon, että myöhemmin voimme välittää verkoston kautta myös omia kokemuksiamme edunvalvontaan”, Anttonen suunnittelee.

Suomen Syöpäpotilaat ─ Cancerpatienterna i Finland tukee aikuisia syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa. Vuodesta 1971 alkaen toiminut yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Syöpäjärjestöjä.

”Hienoa, että saamme uusia jäsenjärjestöjä kasvavaan verkostoomme mukaan. Sen lisäksi, että on tärkeää levittää tietoa omaishoidosta, verkoston tavoitteena on tänä vuonna kehittää yhdessä vaikuttamistyötä ja tuoda esiin omaishoitotilanteiden monimuotoisuutta”, kertoo Suomen omaishoidon verkoston koordinaattori Pilvi Nummelin.

 

banneri, jossa tekstit vaikuttavaa yhteistyötä ja omaishoitajan arkeen parannusta.