Yhteyshenkilö:

Seija Ollaranta, toiminnanjohtaja, Joensuun seudun omaishoitajat ry, seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi

Joensuun seudun omaishoidon verkoston jäsenet:

Joensuun seudun omaishoitajat ry www.joensuunseudunomaishoitajat.fi

Pohjois-Karjalan Muisti ry www.pkmuistiry.fi

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry www.tukitupa.fi

Pohjois-Karjalan neuroyhdistys ry www.pohjois-karjalanmsy.ms-liitto.fi

Karelia ammattikorkeakoulu www.karelia.fi

Siun sote www.siunsote.fi

sekä vaihdellen muita tahoja.