Keski-Pohjanmaan omaishoidon verkosto kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa. Verkostoon kuuluu alueen järjestöjä sekä seurakuntien ja Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten työntekijöitä, jotka työskentelevät omaishoidon parissa. Verkoston avulla pyritään tiivistämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä sekä jakamaan asiantuntijuutta ja osaamista omaishoitoon liittyen. Alueellinen verkosto tuo näkyväksi omaishoitajien ja hoidettavien tilannetta ja tarpeita Keski-Pohjanmaalla. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa ja tekee yhteistä vaikuttamistyötä. Alueellinen verkosto on laatinut yhteisen esitteen otsikolla: Tukitoimintaa omaishoitajille Soiten alueella. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki ne tahot Keski-Pohjanmaalla, jotka toimivat omaishoitajuuden parissa tai joita aihe koskettaa.

Keski-Pohjanmaan alueelliseen verkostoon kuuluvat (2022):

Kokkolanseudun omaishoitajat

Keski-Pohjanmaan omaishoitajat

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa

Finfami Pohjanmaa

Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri

Seurakunnat

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Yhteyshenkilöt: Liisa Mäkelä, verkoston puheenjohtaja, p. 044 772 0093, liisa.makela@suomenselanmuisti.fi

Hilkka Lehtinen, verkoston sihteeri, p. 040 044 2953, hilkka.lehtinen@redcross.fi