Moni omaishoitaja ei tunnista olevansa omaishoitaja, eikä omasta tilanteesta ei vältämättä haluta puhua työpaikalla jos epäillään esimiehen asennetta perhetilannetta kohtaan. Keskustelun pohjaksi voit selvitä millaisia joustavia työkäytäntöjä työpaikallasi on käytettävissä. Mieti mikä helpottaisi juuri sinun tilannettasi (etätyö, lyhennetty työaika, palkattomat vapaapäivät jne).

Pohdi millaisista asioista teidän tulisi keskustella. Onko sinulla tarve hoitaa läheistesi asioita virka-aikaan puhelimella tai olla tavoitettavissa? Sopikaa käytännöistä yhdessä.

Voit antaa esimiehellesi materiaalia omaishoidosta, kuten oppaan Työssäkäyvä omaishoitaja tai Ansiotyö ja omaishoito -Tietoa työnantajalle (2014). Oppaissa  kerrotaan myös työnantajan näkökulmasta miksi erilaiset käytännöt työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ovat hyödyllisiä, ja annetaan esimerkkejä eri työyhteisöjen tekemistä muutoksista.

Väestöliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa hyviksi todetuista ja toimivista käytännöistä lapsen tai lähiomaisen sairastuessa vakavasti. Sivuilla kerrotaan työnantajien ja työntekijöiden vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista, ja siellä on myös esimerkkejä lähiomaisen hoidon ja työnteon yhteensovittamisen tilanteista.

Muista, että voit saada tukea tarvittaessa myös työterveydenhuollon kautta ja esimerkkisi työpaikan luottamusmieheltä.

 

kaksi ihmistä keskustelee läppärin äärellä.

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020