lapsi istuu pyörätuolissa, aikuinen polvistuneena viereen.Työnteon ja lapsen hoidon yhdistämistä voi auttaa esimerkiksi etätyökäytännöt ja liukuva työaika. Lisätietoa Miten voin lyhentää työaikaani? -sivulta. Alta löytyy tietoa Kelan tuista ja lasten huoltajien oikeuksista työajan lyhennyksiin ja poissaoloihin.

Lisää tietoa erityislapsiperheiden palveluista ja tuesta voit lukea Invalidiliiton sivuilta artikkelista Vammaisen lapsen kanssa.  Erityisperheet -sivustolle on myös koottu tietoa sosiaalipalveluista erityislapsiperheiden alkuvaiheeseen.

Osittainen hoitovapaa

Pienen lapsen vanhempi voi lyhentää työaikaa ja jäädä osittaiselle hoitovapaalle hoitamaan lastaan koulun toisen lukuvuoden loppuun saakka. Osittaista hoitovapaata voi käyttää työajan lyhentämiseen enintään 6 tuntiin päivässä tai 30 tuntiin viikossa. Työajan lyhennyksen osalta ei makseta palkkaa, mutta Kelalta voi hakea osittaista hoitorahaa. Lisää tietoa Kelan sivuilta

Osittainen hoitoraha

Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin voi lasta hoitaa Kelan myöntämällä osittaisella hoitorahalla kolmannen lukuvuoden loppuun saakka. Lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Työntekijän on pitänyt olla saman työnantajan palveluksessa vähintään puoli vuotta viimeisen vuoden aikana. (Työsopimuslaki 4 luku, 4 ja 5 §)

Tilapäinen hoitovapaa

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on myös sillä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa tai muulla lapsen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuvalla aikuisella. Vanhemmat voivat myös jakaa tilapäisen hoitovapaan, esimerkiksi niin, että toinen hoitaa lasta aamupäivällä ja toinen iltapäivällä tai lasta hoidetaan vuoropäivin. Lisätietoa Työsuojelun sivuilta.

Erityishoitoraha ja omaisen kuntoutusraha

Erityishoitoraha on Kelasta haettava tuki, joka korvaa ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tilapäisesti tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Lisätietoa Kelan sivuilta

Omaisen kuntoutusrahaa voi saada tilanteessa, jossa osallistuu omaisen sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen. Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat Kelan kuntoutusrahan ja osakuntoutusrahan yleiset periaatteet. Lisää tietoa Kelan sivuilta

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020