Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lapsen oikeuksien viestinnässä nostetaan tänä vuonna esille sitä, miten voimme varmistaa hyvän kohtelun toteutumisen ihan jokaiselle lapselle.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 15.–21.11.2021

Suomen omaishoidon verkosto on mukana jakamassa tietoa lasten oikeudesta hyvään kohteluun. Verkoston 23 järjestöt tukevat  erityislapsiperheitä sekä lapsia, joiden perheittä on kohdannut sairaus, vamma tai muu erityisen tuen tarve.

Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. Erityislapset ja omaishoitotilanteessa olevat lapset ovat haavoittuvassa tilanteessa ja tarvitsevat tukea aikuisilta ja ympäröivältä yhteiskunnalta.

Verkoston Facebook-sivuilla ja Twitterissä jaetaan viikon aikana järjestöjen tietoa ja tuen paikkoja viikon aikana. Tälle verkkosivuille kerätään jaetut tiedot. Lisätietoja voi kysyä pilvi.nummelin(a)omaishoitajat.fi

 

Verkoston toiminaa erityislapsiperheiden ja nuorten hoivaajien tukemiseksi

24.11.2021 klo 18-19:00 Punaisen Ristin  Erityinen Tähtitunti

Tähtitunti on kuukausittain toteutettava verkkoryhmätapaaminen, joka on tarkoitettu erityisesti erityislasten vanhemmille.  Marraskuun tapaamisen aiheena on erityisperheen vanhemmuuden ja työelämän yhdistäminen. Tapaaminen on avoin, eikä siihen tarvita erillistä ilmoittautumista.

Teams-linkki tapaamiseen:  https://bit.ly/3DTKCwG

Miten tunnistaa nuori hoivaaja?

Alisa-prjektin julkaisema korttipakka Tunnusmerkistön on tarkoitus auttaa sinua tunnistamaan nuorista käyttäytymistä ja merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että nuoren kotitilanne voi olla kuormittunut perheenjäsenen tai läheisen sairauden tai päihdeongelman vuoksi.  http://www.alisaprojekti.fi/yllapito/resources/tunnusmerkistotulostus-2.pdf

Miten keskustella lapsen kanssa perheen kohdatessa sairautta?

Tästä voit tulostaa itsellesi Kiwi Kameleontti-tunnekirjan, jota voit täyttää yhdessä lapsesi kanssa. Kirjanen auttaa sinua sanoittamaan sairautta ja tunnistamaan mitä lapsi ajattelee. KIWI KAMELEONTTI-TUNNEKIRJA

 

30.11. Nuorten hoivaajien miitti

Nuori, huolehditko läheisestäsi? Et ole yksin – tule Näkyväksi-miittiin Tiivistämöön 30.11. klo 16-18 kuulemaan muiden kokemuksia ja saamaan tietoa ja tukea. Esiintymässä Etta! Ilmoittautuminen: bit.ly/3qLeTKs

Jangsterit-nuoret hoivaajat järjestää nuorille Miitin Helsingin Suvilahdessa Tiivistämöllä. Paikalla katsotaan eri yhdistysten tekemiä videoita tilanteista, joissa lapsi tai nuori on kotona sairaan tai vammautuneen perheenjäsenen tukena.

 

 

Turvallista perhe-elämää -podcastsarja

Podcast-sarjaan kuuluu seitsemän jaksoa. Sarja on tarkoitettu perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai vanhempi. Sarja on tuotettu Pähkinänsärkijät-verkoston jäsenorganisaatioiden yhteistyönä. 

Podcastsarjan neljännessä jaksossa aiheena on “Kun lapsi haastaa käytöksellään “. Lapsella on oikeus hyvään kohteluun, mutta miten erityislasten perheissä pärjätään, kun kohdataan lapsen haastavaa käytöstä, jonka edessä vanhempi voi tuntea keinottomuutta ja omakin pinna on koetuksella. Mikä auttaisi vanhempaa ymmärtämään lasta sekä säilyttämään turvallisen yhteyden lapseen myös haastavissa tilanteissa? Podcastissa aiheesta keskustelemassa ovat Tampereen ensi- ja turvakodin Perhekulma Puhurin väkivaltayöntekijä ja lasten ja nuorten kanssa tehtävä työn asiantuntija Anne Tiainen sekä Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Päivi Hietane

Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa 

Artikkelikokoelma käsittelee vamman kanssa elävien lasten oikeuksia.
Tulosten perusteella lasten yhdenvertaisuuteen on vielä pitkä matka. Vamman kanssa elävien lasten oikeus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään on turvattu laeissa ja sopimuksissa, mutta he kohtaavat monia fyysisiä, asenteellisia ja normatiivisia esteitä arjessaan. Lapset ilmaisivat painokkaasti halunsa olla osa yhteiskuntaa ja elää tavallista lapsen elämää. Keinot vamman kanssa elävien lasten aseman parantamiseksi ovat jo olemassa, mutta ne vaativat rakenteellisia muutoksia, asenteiden päivitystä ja erityisesti lasten omien näkemysten huomioimista. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163568  

Oppaita toimintaan autismikirjon lapsen kanssa

Autismikrijon lapsilla on oikeus hyvään kohteluun ja tarpeidensa tunnistamiseen. Autismiliiton oppaissa kerrotaan autismikirjosta ja siihen piirretyt kaksi lasta vierekkäin, värikkäitä palloja ympärillä.liittyvistä erityispiirteistä, jotta niitä osattaisiin ottaa paremmin huomioon esim. päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa sekä elämän siirtymävaiheissa, erityisesti jatko-opintoja aloittaessa ja kotoa pois muuttaessa.

Autismikirjon lapsi päivähoidossa -oppaassa kerrotaan autismikirjoon liittyvistä erityispiirteistä, miten ne näkyvät autismikirjon lapsen käyttäytymisessä ja miten voit ottaa ne huomioon hänen kanssaan päivähoidossa.

Autismikirjon lapsi kouluiässä -oppaassa kerrotaan autismikirjoon liittyvistä erityispiirteistä, miten ne näkyvät autismikirjon lapsen käyttäytymisessä ja miten voit ottaa ne huomioon hänen kanssaan koulussa, iltapäivätoiminnassa ja harrastuksissa.

Autismikirjo nuoruusiässä -oppaassa kerrotaan autismikirjoon liittyvistä erityispiirteistä ja siitä, miten ne näkyvät autismikirjon nuoren käyttäytymisessä hänen tullessaan ikävaiheeseen, johon liittyy useita muutoksia.

Sisaruus ja autismikirjo -opas käsittelee sisaruussuhteen eri puolia, kun sisarus on autismikirjolla. Opas tarjoaa vanhemmille vinkkejä, miten tukea hyvää sisaruussuhdetta.

Erilaisuudesta tietoa lapselle sopivalla tavalla

Miksi ihmiset ovat erilaisia? Miten kehomme muodostuu? Lapsella on oikeus tietoon itselleen sopivalla tavalla. Jokaisella ihmisellä on oma reseptinsä: omat solunsa, kromosominsa ja geeninsä. Tietämys genetiikasta auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisiamme ja hyväksymään sen, että meistä kaikista tulee erilaisia, mutta yhtä hyviä.

https://www.norio-keskus.fi/media/norio/leivotaan-ihminen.pdf

https://www.norio-keskus.fi/ajankohtaista/artikkeli/leivotaan-ihminen-animaatio.html