Ole yhteydessä kuntaan ja pyydä palvelutarpeen arviointia omaisellesi. Kunta tekee palveluista päätöksen arvion perusteella. Ikääntyneet hoidettavat läheiset  kuuluvat usein vanhuspalvelujen piiriin. Heille myönnettäviä palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, ateriapalvelu, turvapalvelut ja päivätoiminta. Vammaiselle hoidettavalle läheiselle voidaan myöntää  esimerkiksi kuntoutusta, henkilökohtaisen avustajan apua ja kuljetuspalveluja. Palvelujen myöntämisestä vastaavat kunnan vanhus- tai vammaispalvelut.

Omaistaan hoitavan kannattaa miettiä huolellisesti ennen neuvottelua kunnan kanssa, millaisia palveluja hoivan tueksi tarvittaisiin, sillä palvelusuunnitelma on keskeinen palveluja määrittävä asiakirja.

Kotiin tarvittavia muutostöitä esimerkiksi esteettömyyden lisäämiseksi voi hakea kunnan tai ARAn kautta.

Jos ostatte yksityisen kautta palveluita tai esimerkiksi muutostöitä kotiin, kannattaa selvittää mahdollisuudet saada palveluita verovapaasti, ja olisiko omaisesi oikeutettu esimerkiksi Kelan eläkettä saavan hoitotukeen. Omaishoitajaliiton sivuilta löytyy lisää tietoa omaishoitotilannetta tukevista palveluista.

Erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla ja apuvälineillä voidaan helpottaa arkea ja vähentää huolta omaisesta. Täältä löytyy vinkkejä kotoa asumista tukevaan teknologiaan.

Myös järjestöjen kautta voi saada omaiselle tukea tilanteeseen. Suomen omaishoidon verkoston nettisivujen etusivulta löydät linkit kaikkiin verkostossa mukana oleviin yhdistyksiin. Lisäksi monet muut potilasjärjestöt ja esimerkiksi seurakunnat voivat tarjota apua.

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

Päivitetty 2.7.2020