Erilaisissa tilanteissa on mahdollista neuvotella työaikaan joustoja, palkattomia vapaapäivä tai erilaisia työajan lyhennyksiä. Jos sinulla on tarvetta jäädä kokonaan pois töistä lisätietoa löytyy sivulta Miten voin jäädä hetkeksi pois töistä hoitamaan läheistäni?

Lyhennetty työaika

Jos työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä siirtyä tekemään lyhyempää työaikaa työnantajan on pyrittävä järjestämään niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Yhtenä perusteena lain perusteluissa mainitaan sairaan läheisen hoito.
(työaikalaki 3 luku 15 §)

Etätyö

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista voi helpottaa sopimalla etätyöstä. Työmatkoihin kuluva aika säästyy, ja etähoivatilanteissa voi olla avuksi, jos työtehtäviä voi tehdä vaikkapa junassa tai hoidettavan omaisen kotona.

Liukuva työaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia liukuvasta työajasta, jolloin työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Lisätietoa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta. (työaikalaki luku 12 §)

Ylityövapaa ja säästövapaa

Ylityövapaassa lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vapaa-ajaksi.
(Työaikalaki 23§)

Säästövapaalla voi käyttää lomapäiviä myöhemmin. Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. (Vuosilomalaki 5 luku 27 §)

Työaikapankki

Työaikapankin avulla sovitaan, että työaikaa voidaan säästää tiettyjen sovittujen tuntirajojen sisällä ja sisään tehtyä työaikaa voidaan sitten käyttää esimerkiksi vapaapäivinä, lyhyempänä työaikana tai pitempänä vapaana. Työaikapankin säännöt sovitaan yleensä työpaikkakohtaisesti työ- ja virkaehtosopimuksia soveltaen. Lisätietoa Työsuojelun sivuilta

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläkeikää lähestyvät voivat jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jolloin voit saada jo osittaista eläkettä riippumatta siitä, työskenteletkö vai et. Mahdollisista työajan muutoksista sovitaan työnantajasi kanssa. Lisätietoa: osittainen varhennettu vanhuuseläke ja (Työntekijän eläkelaki 15 §)

Lastenhoidon tuet

Lasten vanhemmilla on oikeus myös saada lyhennetystä työstä joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa. Lisää tietoa lastenhoidon tuesta Kelan sivuilta.

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020