Pääomaverkosto on pääkaupunkiseudun omaishoitajia kohtaavien järjestötoimijoiden, työntekijöiden ja muiden omaistyötä tekevien tahojen avoin yhteistyöfoorumi (pää=pääkaupunkiseutu, oma=omaishoitajat).

Verkosto on yli kymmenvuotisen historiansa aikana järjestänyt yhteistyössä omaishoitajille suunnattuja retkiä, virkistystoimintaa, juhlia, vertaistoimintaa, vaalipaneelin, koulutustilaisuuksia, messut ja muita tapahtumia. Toisinaan on sovittu verkoston toiminnalle yhteinen teema vuodeksi eteenpäin.

Verkoston postituslistalla olevat toimijat osallistuvat verkoston kokouksiin tai tilaisuuksien toteuttamiseen oman kiinnostuksensa ja voimavarojensa mukaisesti.  Kokouksia on vuodessa kahdesta neljään kertaa.

Pääomaverkosto on toiminut myös omaishoitajille suunnatun työn vertaiskehittämisen foorumina; ideoita on vaihdettu ja erilaista toimintaa kokeiltu ja kehitetty. Verkosto on myös esimerkiksi vieraillut Kelassa ja THL:ssä kuulemassa asiantuntijoita omaishoidon teemoihin liittyen.

 

Pääomaverkostoon kuuluvat

FinFami Uusimaa ry www.finfamiuusimaa.fi

Folkhälsan www.folkhalsan.fi

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry www.eska.auttaa.fi

Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry www.espoonmuisti.fi

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry www.alzheimer-hki.com

Helsingin kaupungin omaishoidon toimintakeskukset www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/omaishoidon-tuki/omaishoito

Helsingin seurakuntayhtymän diakoniatyö www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/diakoniaauttaajatukee

Inkerikeskus ry www.inkerikeskus.fi

Kehitysvammatuki 57 ry www.kvtuki57.fi

Omaisena edelleen ry www.omaisenaedelleen.fi

Omaishoitajaliitto www.omaishoitajat.fi

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry www.polli.fi

Suomen Punainen Risti www.punainenristi.fi