Pohjois-Savossa toimii kaksi paikallista omaishoidon verkostoa: Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

 

Kuopion omaishoidon verkostoon kuuluvat:

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry www.psomaishoitajat.fi

Kuopion kaupungin omaishoidon tuen palveluohjaus, vammaispalvelut/alle 65-vuotiaiden omaishoidon työntekijät www.kuopio.fi/tukea-omaishoitoon

Pohjois-Savon Muisti ry www.psmuisti.fi

Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry www.omary.fi

Suomen Punainen Risti, omaishoitajien tukitoiminta www.rednet.punainenristi.fi/node/13215

Tukipilari kansalaistoiminnan keskus www.tukipilari.fi

Yhteyshenkilö:

Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, puh. 050 494 1575, johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi

Kuopion paikallinen verkosto tapaa noin 4-5 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään vuosittain yhteistyönä valtakunnallisen omaishoitajaviikon tapahtuma Kuopiossa.

 

Siilinjärven omaishoidon verkostoon kuuluvat:

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry www.psomaishoitajat.fi

Siilinjärven kunnan omaishoidon tuen palveluohjaus www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmiset-palvelut/omaishoito

Pohjois-Savon Muisti ry www.psmuisti.fi

Suomen Punainen Risti, omaishoitajien tukitoiminta www.rednet.punainenristi.fi/node/13215

Siilinjärven seurakunta www.siilinjarvenseurakunta.fi

Yhteyshenkilö:

Johanna Nikonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Omaishoitajat ry, puh. 050 494 1575, johanna.nikonen@psomaishoitajat.fi

Siilinjärven paikallinen verkosto tapaa noin 4 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään vuosittain yhteistyössä omaishoitajien tapahtuma Siilinjärvellä.