Satakunnan omaishoidon verkosto on perustettu 2013. Verkostossa on toimijoita Satakunnan kunnista, seurakunnista sekä yhdistyksistä.

Satakunnan omaishoidon verkosto on laatinut yhteisesitteet Porin, Rauman ja Huittisten seudun toimijoista. Verkosto on järjestäytynyt vuosina 2016 ja 2017 omaishoitoa koskevat seminaarit valtakunnallisella omaishoitoviikolla. Vuonna 2018 ja 2019 toteutettiin omaishoitoviikolla verkoston yhteinen some-kampanja, jolloin tuotiin omaishoitoa näkyväksi Satakunnassa. Kampanjan viestit ja muut ajankohtaiset asiat löydät verkoston omilta Facebook-sivuilta: www.facebook.com/satakunnanomaishoidonverkosto.

Yhteyshenkilöitä:

Puheenjohtaja (2020): Tanja Tukkikoski, toiminnanjohtaja, Satakunnan Omaishoitajat ry, puh. 045 200 8150, tanja.tukkikoski@sataomaishoitajat.fi
Sihteeri (2020): Emilia Korkeaoja, diakonian viranhaltija, Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, puh. 0400 309 763, emilia.korkeaoja@evl.fi

Satakunnan omaishoidon verkoston jäsenet:

Satakunnan Omaishoitajat ry www.sataomaishoitajat.fi

Omaisena edelleen ry www.omaisenaedelleen.fi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi www.muistiturku.fi/fi/muistiluotsi

FinFami Satakunta ry www.finfamisatakunta.fi

Punainen Risti, Satakunnan piiri, omaishoitajien tukitoiminta www.rednet.punainenristi.fi/node/2941

Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, omaishoitajatyö www.kirkkoporissa.fi

Rauman seurakunta www.raumanseurakunta.fi

Eurajoen seurakunta www.eurajoenseurakunta.fi

Porin perusturva www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/kotona-asumista-tukevat-palvelut/omaishoito

Rauman kaupunki www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito

Huittisten kaupunki www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/ikaihmisten_palvelut/omaishoito

Eurajoen kunta www.eurajoki.fi/sosiaali-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/omaishoidon-tuki-yli-65-vuotiaat

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä www.eposa.fi/palvelut/vanhuspalvelut 

Harjavallan kaupunki https://www.harjavalta.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/koti-ja-hoitopalvelut/omaishoito/

Nakkilan kunta https://nakkila.fi/