Nätverket för närståendevård i Finland: De regionala nätverken

Personal som i kommuner, församlingar och organisationer stöder närståendevårdare på olika sätt samlas till regionala nätverksträffar 1-2 gånger per år. Grupperna/verksamheten fungerar olika i de olika landskapen.

I Österbotten och Nyland är Folkhälsan arrangör och i Åboland är nätverket etablerat med flera arrangörer. Alla nätverk är öppna för nya medlemmar. Nätverken diskuterar aktuellt inom närståendevården på både lokal, regional och nationell nivå. Till träffarna inbjuds ibland utomstående föreläsare för att belysa aktuell fråga. Målet är att träffarna ska resultera i god verksamhet för närståendevårdare samt stöda personal från kommuner, församlingar och organisationer i sitt arbete.

 

Kontaktpersoner på Folkhälsan:

Österbotten: Pia Nabb tfn 050 542 8175

Åboland: Eva Björkqvist tfn 040 516 5679

Nyland: Jonna Skand tfn 046 810 5037