Omaishoito

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitotilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaiselle. Lakeuden Omaishoitajat ry on tehnyt tunnistamista helpottavan Minäkö omaishoitaja? -kysymyslistan (oppaan sivu 11).

Omaishoidon monet kasvot

Omaishoitotilanne voi tulla perheeseen eri tavoin. Se voi syntyä vähitellen, lähes huomaamatta. Puoliso auttaa toista joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, ettei läheinen selviydykään ilman tätä apua. Aikuiset lapset voivat huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan. Vammaisen lapsen vanhemmille kertyy normaalin hoivan lisäksi monenlaisia lisätehtäviä. Joskus omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairastumisen tai vammautumisen seurauksena.

Laki omaishoidon tuesta astui voimaan vuonna 2006. Lain mukaan hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunta voi tehdä omaishoitajan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta. Tähän harkinnanvaraiseen tukeen kuuluu hoidettavalle annettavia palveluita, omaishoitajalle myönnettävä hoitopalkkio ja vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevia palveluja. Vuonna 2009 noin 10 prosenttia omaishoitajista saa kunnallista tukea.

 

Tukea omaisille

Omaishoitaja tarvitsee monenlaista tietoa sekä käytännöllistä ja henkistä tukea. Siksi on tärkeää, että läheistään hoitava tunnistaa olevansa omaishoitaja – tai valmistautuu siihen, että omaishoitajuus voi tulevaisuudessa olla ajankohtaista. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Tukea ja palveluja voi hakea terveyskeskuksen, sosiaalitoimen, Kelan, seurakuntien ja järjestöjen kautta.

Järjestöt ohjaavat ja tukevat

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonta ja ohjaus ovat kaikkien järjestöjen perustehtäviä. Järjestöjen keskus- ja aluetoimistoista sekä paikallisyhdistyksistä voi pyytää tietoa ja ohjausta omaishoidon kysymyksiin ja pulmatilanteisiin.

Omaishoitajien tueksi järjestöt ovat kehittäneet monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä. Tarkempia tietoja palveluista löytyy aloitussivun järjestöluettelosta.

Verkostoyhteistyö

Valtakunnallinen yhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto pyrkii vaikuttamaan mukana olevien järjestöjen kannalta keskeisiin omaishoidon kehittämistarpeisiin. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa. Samalla verkosto tuo näkyväksi omaishoitoperheiden tilannetta ja tarpeita. Lisäksi verkosto seuraa lainsäädäntötyötä ja ottaa siihen kantaa, tekee ehdotuksia viranomaisille ja päättäjille sekä herättää tiedotusvälineiden kiinnostusta ja keskustelua ajankohtaisista omaishoidon kysymyksistä.

Vuosina 2006–2007 verkosto toteutti Raha-automaattiyhdistyksen tuella Omaishoidon osaajat – asiantuntijaverkosto omaishoidossa -projektin (Omaosa -projekti), jonka tuloksena syntyi alueellisia verkostoryhmiä ja uusia yhteistyömalleja.

Alueellinen yhteistyö

Eri puolilla Suomea toimii alueellisia verkostoryhmiä, joihin otetaan mielellään vastaan uusia toimijoita. Ryhmien yhteyshenkilöitä voi tiedustella suunnittelijalta (kts. yhteystiedot). Alueellisen yhteistyön sisältöinä on mm. ammatillinen koulutus ja vertaistuki, vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vaikuttamistyö ja virkistystapahtumat omaishoitajille.

Eurooppalainen verkostoyhteistyö

Eurocarers-verkosto (European Association Working for Carers) rekisteröitiin vuoden 2006 lopulla Luxemburgissa. Verkostossa on jo mukana yli kolmekymmentä jäsenorganisaatiota. Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi vuonna 2007.

Suomen omaishoidon verkoston Eurocarers -yhteyshenkilö: Jonna Skand, jonna.skand@folkhalsan.fi

Eurocarers-verkoston tarkoitus on mm. edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä. Se pyrkii myös tukemaan omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä keräämällä, vaihtamalla ja levittämällä kokemuksia, innovaatioita, tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Verkosto edistää Euroopan maiden välisten yhteistyö- ja tutkimushankkeiden syntymistä sekä yhteisen omaishoitajaystävällisen eurooppalaisen politiikan kehittymistä.

 

Suomen omaishoidon verkoston toimintaperiaatteet (pdf)