Tunnistatko omaishoitajan?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Lue lisää omaishoitotilanteen tunnistamisesta ja erilaisen tuen saamisesta saa Omaishoitajaliiton sivuilta.

Suomen omaishoidon verkostossa on monipuolista asiantuntijuutta

Suomen omaishoidon verkostoon kuuluu 23 järjestöä ja säätiötä, jotka yhdessä vaikuttavat omaishoitoperheiden parhaaksi. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Verkosto yhdistää jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonta ja ohjaus ovat kaikkien järjestöjen perustehtäviä. Lisäksi järjestöt ovat kehittäneet omaishoitajien tueksi monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä. Järjestöjen keskus- ja aluetoimistoista sekä paikallisyhdistyksistä voi pyytää tietoa ja ohjausta omaishoidon kysymyksiin ja pulmatilanteisiin.

 

Valtakunnallinen yhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto pyrkii vaikuttamaan mukana olevien järjestöjen kannalta keskeisiin omaishoidon kehittämistarpeisiin. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa. Samalla verkosto tuo näkyväksi omaishoitoperheiden tilannetta ja tarpeita. Lisäksi verkosto seuraa lainsäädäntötyötä ja ottaa siihen kantaa, tekee ehdotuksia viranomaisille ja päättäjille sekä herättää tiedotusvälineiden kiinnostusta ja keskustelua ajankohtaisista omaishoidon kysymyksistä. Verkoston ajankohtainen toiminta

Alueellinen yhteistyö

Eri puolilla Suomea toimii alueellisia verkostoryhmiä, joihin otetaan mielellään vastaan uusia toimijoita. Alueellisissa verkostoryhmissä järjestöt, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset kehittävät omaishoitoa paikallisista lähtökohdista käsin. Yhteistyön sisältöinä on mm. seminaarit ja  koulutukset, vertaistuki, vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vaikuttamistyö ja virkistystapahtumat omaishoitajille. Valtakunnallinen verkosto tukee uusien alueellisten verkostoryhmien perustamista.

Alueelliset verkostoryhmät:

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo,
Joensuun seutu,
Kainuu,

Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi,
Keski-Uusimaa,
Pirkanmaa,
Pohjois-Savo,

Pääkaupunkiseutu,
Satakunta,
Varkauden seutu,
Ylä-Savo.

Lisäksi yhteistyötä tehdään Folkhälsanin koordinoimien kolmen ruotsinkielisen ryhmän kanssa. Ryhmät toimivat Uudellamaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla.

Eurooppalainen verkostoyhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi vuonna 2007. Eurocarers-verkostossa (European Association Working for Carers)  on mukana yli kolmekymmentä jäsenorganisaatiota.

Eurocarers-verkoston tavoitteena on mm. edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä. Se pyrkii myös tukemaan omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä keräämällä, vaihtamalla ja levittämällä kokemuksia, innovaatioita, tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Verkosto edistää Euroopan maiden välisten yhteistyö- ja tutkimushankkeiden syntymistä sekä yhteisen omaishoitajaystävällisen eurooppalaisen politiikan kehittymistä.

Suomen omaishoidon verkoston Eurocarers -yhteyshenkilö on Jonna Skand, jonna.skand@folkhalsan.fi.

Omaishoitajat ansaitsevat tunnustusta

Suomen omaishoidon verkosto puhuu sen puolesta, että omaishoitajat ovat arvokas valtakunnallinen resurssi ja ansaitsevat yhteiskunnallista tukea. Omaishoidon tuella tulisi olla valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit ja omaishoitotilanteeseen tulisi saada myös apua, joka huomioi yksilölliset tarpeet. Omaishoidon ja työn yhdistäminen tulisi olla nykyistä helpompaa. Myös omaishoitajia joilla ei ole kunnan kanssa sopimusta tulee auttaa.

Suomen omaishoidon verkoston toimintaperiaatteet (pdf)

Kiinnostuitko? Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan! Ota yhteyttä Omaishoitajaliiton järjestöpäällikköön Merja Purhoseen, merja.purhonen@omaishoitajat.fi, 020 7806 522.