Tunnistatko omaishoitajan? Tarvitsetko tukea?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Lue lisää omaishoitotilanteen tunnistamisesta ja erilaisen tuen saamisesta saa: https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/olenko-omaishoitaja/.

Omaishoitaja tarvitsee monenlaista tietoa sekä käytännöllistä ja henkistä tukea. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Tukea ja palveluja voi hakea terveyskeskuksen, sosiaalitoimen, Kelan, seurakuntien ja järjestöjen kautta.

Järjestöt ohjaavat ja tukevat

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonta ja ohjaus ovat kaikkien järjestöjen perustehtäviä. Lisäksi järjestöt ovat kehittäneet omaishoitajien tueksi monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä.

Järjestöjen keskus- ja aluetoimistoista sekä paikallisyhdistyksistä voi pyytää tietoa ja ohjausta omaishoidon kysymyksiin ja pulmatilanteisiin.  Tarkempia tietoja palveluista löytyy aloitussivun järjestöluettelosta.

 

Suomen omaishoidon verkostossa on monipuolista asiantuntijuutta

Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Verkosto yhdistää jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi. Verkoston 20 jäsentä esittäytyvät täällä: https://omaishoidonverkosto.fi/suomen-omaishoidon-verkoston-jasenet-esittaytyvat/

Valtakunnallinen yhteistyö

Suomen omaishoidon verkosto pyrkii vaikuttamaan mukana olevien järjestöjen kannalta keskeisiin omaishoidon kehittämistarpeisiin. Verkosto kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa. Samalla verkosto tuo näkyväksi omaishoitoperheiden tilannetta ja tarpeita. Lisäksi verkosto seuraa lainsäädäntötyötä ja ottaa siihen kantaa, tekee ehdotuksia viranomaisille ja päättäjille sekä herättää tiedotusvälineiden kiinnostusta ja keskustelua ajankohtaisista omaishoidon kysymyksistä.

Alueellinen yhteistyö

Eri puolilla Suomea toimii alueellisia verkostoryhmiä, joihin otetaan mielellään vastaan uusia toimijoita. Alueellisissa ryhmissä järjestöt, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset kehittävät omaishoitoa paikallisista lähtökohdista käsin. Yhteistyön sisältöinä on mm. ammatillinen koulutus ja vertaistuki, vapaaehtoistoimijoiden koulutus, vaikuttamistyö ja virkistystapahtumat omaishoitajille.Valtakunnallinen verkosto tukee uusien alueellisten ryhmien perustamista.

Alueelliset ryhmät: Etelä-Savo, Joensuun seutu, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Keski-Uusimaa, Lappi, Pirkanmaa, Pääkaupunkiseutu, Satakunta, Varkauden seutu ja Ylä-Savo. Lisäksi yhteistyötä tehdään Folkhälsanin koordinoimien kolmen ruotsinkielisen ryhmän kanssa.

Eurooppalainen verkostoyhteistyö

Eurocarers-verkosto (European Association Working for Carers) rekisteröitiin vuoden 2006 lopulla Luxemburgissa. Verkostossa on jo mukana yli kolmekymmentä jäsenorganisaatiota. Suomen omaishoidon verkosto liittyi Eurocarers-verkoston jäseneksi vuonna 2007.

Suomen omaishoidon verkoston Eurocarers -yhteyshenkilö on Jonna Skand, jonna.skand@folkhalsan.fi.

Eurocarers-verkoston tavoitteena on mm. edistää omaishoitajien ja heille tärkeiden asioiden tunnistamista, omaishoitajien osallisuutta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia tukevien palveluiden kehittymistä. Se pyrkii myös tukemaan omaishoitajia ja heitä edustavia järjestöjä keräämällä, vaihtamalla ja levittämällä kokemuksia, innovaatioita, tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Verkosto edistää Euroopan maiden välisten yhteistyö- ja tutkimushankkeiden syntymistä sekä yhteisen omaishoitajaystävällisen eurooppalaisen politiikan kehittymistä.

Omaishoitajat ansaitsevat tunnustusta

Suomen omaishoidon verkosto puhuu sen puolesta, että omaishoitajat ovat arvokas valtakunnallinen resurssi ja ansaitsevat yhteiskunnallista tukea. Omaishoidon tuella tulisi olla valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit ja omaishoitotilanteeseen tulisi saada myös apua, joka huomioi yksilölliset tarpeet. Omaishoidon ja työn yhdistäminen tulisi olla nykyistä helpompaa. Myös omaishoitajia joilla ei ole kunnan kanssa sopimusta tulee auttaa.

Suomen omaishoidon verkoston toimintaperiaatteet (pdf)

Kiinnostuitko? Suomen omaishoidon verkosto toivottaa omaisten tukemisesta kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan toimintaan! Ota yhteyttä koordinaattoriin: Pilvi Nummelin, puh 020 7806 590 tai pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi.