Kuka on työssakäyvä omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. (Suomen omaishoidon verkosto)

Suomessa sadat tuhannet työssäkäyvät huolehtivat läheisistään työn ohessa. Vain murto-osa omaishoitajina toimivista läheisistä saa kunnalta omaishoidon tukea. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää sairastuneen omaisille ja pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmille, jotta he voivat huolehtia työstään, toimeentulostaan ja läheisensä hoidosta.

Työssäkäyvien omaishoitajien tukeminen on tärkeää: he pitävät huolta läheisistään ja samalla töistään, mikä voi aiheuttaa vaaraa uupumiselle. Omaishoidon ja työn yhteensovittaminen on kuitenkin yhteiskunnassa yhä keskeisempi asia erityisesti väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä. Muualla Euroopassa työnantajat ovat ottaneet vahvan roolin työssäkäyvien omaishoitajien tukemiseksi.

Työelämän ja läheisen tukemisen haasteita

Moni omaishoitaja ei tunnista omaa tilannettaan, eikä huomaa pyytää työnantajalta joustoja töissä. Omasta tilanteesta ei vältämättä haluta puhua työpaikalla, ja saatetaan pelätä esimiehen asennetta perhetilannetta kohtaan. Perhe ymmärretään helposti kapeasti ydinperheeksi, vaikka moni auttaa paljon esimerkiksi appivanhempiaan. Termiä etäomaishoitaja on käytetty kuvaamaan omaista, joka auttaa eri taloudessa tai mahdollisesti kaukana toisella paikakunnalla asuvaa läheistään.

Tavallisimmin työssäkäyvä omaishoitaja auttaa hoidettavaansa kotitöissä, henkilökohtaisissa toimissa, kuten ruokailuissa ja pukeutumisessa sekä muiden asioiden hoidossa ja kauppa-asioinnissa. Jotkut kuitenkin tekevät myös sairaudenhoidollisia toimenpiteitä, kuten lääkkeiden pistämistä ja haavojen hoitoa.

Erityyppisissä töissä on erilaiset mahdollisuudet joustoihin. Kaikkissa töissä mahdollisuus etätyöskentely tai kesken päivän lääkärin yhteydenottoon vastaamiseen ei onnistu. Palautuminen töistä heikkenee, kun läheisen asioiden hoitaminen vie aikaa ja huoli läheisen voinnista painaa.

kello.Mitä helpotuksia tilanteeseen on?

Työajan joustot ja hoidettavan palvelut ovat keskeisiä työn ja omaishoidon yhteensovittamisen helpottamiseksi. Omaishoitotilanteessa voi hyödyntää työaika- ja työsopimuslainsäädännön tarjoamia vaihtoehtoja erimittaisiin poissaolojaksoihin ja työajan joustoihin. Järjestelyistä on usein mahdollista sopia oman työnantajan kanssa. Työajan lyhentyessä joihinkin tilanteisiin  on mahdollista saada myös tukea yhteiskunnalta ansionmenetyksen korvaamiseksi (esim. Kelan osittainen hoitovapaa). Omaishoitajaliiton verkkosivuille on lyhyesti koottu keskeisiä työajan joustoon liittyviä järjestelyjä.

Erilaiset kotiin saatavat palvelut, teknologiat, taloudellinen tuki ja vapaiden järjestyminen voivat helpottaa tilannetta. Monessa tilanteessa keskeistä on, että kunta tuottaa hoidettavalle palvelut sillä aikaa, kun hoitaja on ansiotyössä. Osa läheisistä on sitovassa omaishoitotilanteessa ja heidän on silloin mahdollista hakea omaishoidon tukea kunnalta. Lisää tietoa näistä palveluista Omaishoitajaliiton sivuilta.

Myös työyhteisön tuella, vertaistoiminnalla ja omasta jaksamisesta huolehtimisella on merkittävä vaikutus työssäkäyvän omaishoitajan vointiin. Suomen omaishoidon verkoston järjestöt tarjoavat vertaistukea ja neuvoa myös omaisille.

 

Kysymyksiä ja vastauksia:

Olenko omaishoitaja?

Kuinka voin kertoa tilanteestani työnantajalleni?

Miten voin lyhentää työaikaani?

Miten voin jäädä hetkeksi pois töistä hoitamaan läheistäni?

Miten voin yhdistää sairastuneen tai vammaisen lapseni hoidon ja työnteon?

Mitä jos jään työttömäksi ja olen omaishoitaja?

Miten edistän omaa jaksamistani?

Miten voisin saada palveluita omaiselleni?

Mistä voin saada vertaistukea tilanteeseeni?

Vinkkeja kotona asumista tukeva teknologiaan

Vastaukset kysymyksiin on koottu viranomaisten sivuilta, Omaishoitajaliiton sivuilta sekä Työssäkäyvä omaishoitaja -oppaasta.

 Hyödyllisiä linkkejä

Työssäkäyvä omaishoitaja – opas omaishoitajalle, työnantajalle ja lähiesimiehelle oppaaseen on koottu sekä omaishoitajalle että työnantajalle tietoa omaishoidon ja työn yhteensovittamisen tavoista ja käytännöistä.

Väestöliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa hyviksi todetuista ja toimivista käytännöistä lapsen tai lähiomaisen sairastuessa vakavasti. Sivuilla kerrotaan työnantajien ja työntekijöiden vastuista, oikeuksista ja velvollisuuksista, ja siellä on myös esimerkkejä lähiomaisen hoidon ja työnteon yhteensovittamisen tilanteista.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt organisaationsa muutoksia työpaikalla Perheystävällinen työpaikka-aloitteen myötä.  EPSH:n tekemistä muutoksista voi lukea lisää tästä uutisesta

Puhu ja ennakoi – opas etäomaishoitajille on hyödyllinen tiedonlähde kun kaipaa apua, tukea sekä hyödyllisiä vinkkejä asioiden järjestelyyn ja läheisen hoidon ennakointiin.

Hankkeita:

Opaste – Omaishoidosta pienin askelin työelämään. Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONIN hanke järjestää monipuolisesti toimintaa työikäisille omaishoitajille.

Lamppu -kumppanuushanke oli ansiotyön ja omaishoidon tasapainottamishanke Etelä-Savon alueella 2012 – 2016. Hanke oli Pieksämäen Omaishoitajat ry:n ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kumppanuushanke. Kohderyhminä olivat työikäiset omaishoitajat, työnantajat ja työterveyshuollot.

Oma Tuki -hanke: Omaishoitajien tukeminen osaksi yritysten ja muiden työyhteisöjen henkilöstöhallintoa ja yhteiskuntavastuuta. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää työssäkäyville omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistämiseksi. Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyi 2016. Hankkeesta vastasi Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry yhteistyökumppaneinaan Espoon seurakuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Lisätietoa myös tästä esityksestä.

Tarinoita ja kirjoituksia työssä käyvistä omaishoitajista

Kaksi työvuoroa – Tarinoita työn ja hoivan yhteensovittamisesta Pääkaupunkiseudun omaishoitajien tekemä opas tarinoineen tekee näkyväksi työn ja hoivan yhteensovittamisen kysymyksiä – todellista arkea.

Miika Katajan kirjoitus ”Omaishoitaja on tutkitusti keskivertoa sitoutuneempi työntekijä” Helsingin Sanomissa.

Sari Tervosen kirjoitus ”Omaishoidon ja ansiotyön yhdistämiseen tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja” Helsingin Sanomissa.

Ylen uutinen ”Omaishoidon tarve lisääntyy tulevaisuudessa – työelämän joustoja tarvitaan

Elli Aaltosen ja Laura Kalliomaa-Puhan kirjoitus ”Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen on entistäkin tärkeämpää koronakriisin aikana” Helsigin Sanomissa.

Aino Luotosen ja Maria Routakorven kirjoitus ”Lapsensa omaishoitajan pitää voida käydä töissä” Helsingin Sanomissa.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus ”Työssä käyvä omaishoitaja joutuu venymään liikaa”.

Sosiaali- ja terveysministeriön 2019 julkaistun raportin mukaan omaishoidon ja työn yhteensovittamisen parantamisen edellytyksenä olisi saada perheiden tarpeet huomioivia palveluita, työn joustojen ottamista käyttöön, palkattomien poissaolojen korvaamista ja ansiotyössä käyvien omaishoitajien työttömyysturvasta huolehtimista sekä omaishoitajien statuksen selkeyttämistä.

Julkaistu 5.8.2020