Asiointi TE-toimistossa

Työttömyysturvan saanti edellyttää, että hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoitajan on selvitettävä tilanne TE-toimistolle. Omaishoito ei automaattisesti ole työttömyyspäivärahan myöntämisen este, mutta omaishoitajan täytyy kuitenkin osoittaa olevansa työmarkkinoiden käytettävissä. Omaishoitajan on selvitettävä TE-toimistolle, miten läheisen hoito olisi järjestetty hänen työssäkäyntinsä aikana. Sijaishoitojärjestelyt on syytä kirjata selvästi omaishoidon tukisopimukseen kuuluvaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Oikeus työttömyysturvaan ja työttömyysetuuksiin määräytyy työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisesti. Työttömyysturva kuuluu Suomessa asuvalle työikäiselle henkilölle, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Vaikutus omaishoidon tukeen

Työttömyysetuus ei ole este omaishoidon tuelle. Mikäli työttömyysetuuden myöntämisen perusteet täyttyvät, omaishoidon tuki ei vaikuta peruspäivärahan tai ansiopäivärahan määrään. Työttömyysetuus ei ole omaishoidon tuen täysimääräisen maksamisen este. Lisätietoja työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä saa TE-toimistoista, ammattiliitoista, työttömyyskassoista ja Kelasta.

 

piirroskuva työhakemuksista

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020