Varkauden ja lähialueiden omaishoidon verkosto

Varkauden omaishoidon verkoston tapaamisissa on mukana monipuolisesti toimijoita kunnan puolelta, sekä seurakunnasta ja järjestöistä. Kokouksissa käydään omaishoidon ajankohtaisia asioita läpi ja pohditaan ratkaisuja omaishoitoperheiden hyväksi.

Lisätietoa: Varkauden Seudun Omaishoitajat, Mirja Hakkarainen, mirja.hakkarainen@pp.inet.fi