VerkostoAvain

Tapahtuman materiaalit löytyvät;  https://omaishoidonverkosto.fi/materiaalit/

Aika: Keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00–15.00 verkossa (Teams) 

Paikka: Tapahtuma toteutetaan verkossa, ilmoittautuneille lähetetään linkki.  

Omaishoitajaliiton aluetyö järjestää yhdessä Suomen omaishoidon verkoston kanssa valtakunnallisen VerkostoAvain-koulutuksen. Päivässä jaetaan vaikuttamisen hyviä käytäntöjä hyvinvointialueilla vaikuttamisesta ja järjestöyhteistyöstä. Jaetaan työkaluja omaishoidon edistämiseksi ja kuullaan hyvinvointialueiden suunnittelijoilta, miten omaishoidon tukemista järjestetään. 

Tilaisuus on tarkoitettu liiton jäsenyhdistysten ja muiden verkostojärjestöjen yhdistystoimijoille ja työntekijöille sekä alueellisten verkostojen edustajille.   

 

Ohjelma

12.00             Tervetuloa ja ajankohtaista omaishoidossa

12.20             Omaishoidon toimintaohjeet, työkaluja verkostoyhdistyksille vaikuttamistyöhön

12.50             Tauko

13.00             Omaishoitoyhteistyö hyvinvointialueilla

      • Omaishoitokeskuksen perustaminen, Katariina SomppiprojektipäällikköTampereen kaupunki, Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus

13.30             Yhdistysesimerkkejä vaikuttamistyöstä

      • Omaiset muistiasiakkaan palveluketjussa, Minna Huhtamäki-Kuoppala, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.
      • Omaishoitajan polku muutostilanteessa – Yhteiskehittämisellä tukea omaishoitajan muutostilanteeseenKaisa Hartikka ja Teija Viitajylhä, Oulun seudun omaishoitajat ry, Tukena muutoksessa -hanke

14.45             Päivän lopetuspuheenvuoro

15.00             Yhdessä eteenpäin, palaute

  

Lisätietoja

Pilvi Nummelin, pilvi.nummelin@omaishoitajat.fi, 020 7806 590

Pia Järnstedt, pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi, 020 7806 581