Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi järjestöt ovat kehittäneet omaishoitajien tueksi monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä. Suomen omaishoidon verkoston nettisivujen etusivulta löydät linkit kaikkiin verkostossa mukana oleviin yhdistyksiin. Lisäksi monet muut potilasjärjestöt ja esimerkiksi seurakunnat tarjoavat vertaistukea omaisille.

Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten tarjoama Ovet-valmennus® tukee omaishoitajuutta ja helpottaa omaishoitajien etenemistä omaishoidon polulla. Ovet-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään.

Myös Kela tarjoaa erilaista kuntoutusta ja sopeutusvalmennuskursseja sairastuneiden perheille ja omaishoitajille. Kunnat tarjoavat sopimuksen tehneille omaishoitajille tarvittaessa koulutusta hoitotehtävää varten. Lisätietoa Kuntaliiton sivuilta.

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020