Ylä-Savon omaishoidon verkostossa tehdään yhteistyötä vaihtelevasti eri muodoissa. Aikaisempina vuosina on järjestetty esimerkiksi omaishoitajien tapaamisia ja luentoja. Verkosto käynnistää toimintaansa aktiivisesti uudestaan 2020.

Ylä-Savon Omaishoidon verkostoon kuuluu:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasohjausyksikkö
Iisalmen seurakunta
Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta
Pohjois-Savon omaishoitajat
Savon mielenterveysomaiset FinFami, omary.fi
Pohjois-Savon Muisti ry
Ilvola-Säätiö

Toiminnan kehittämiseksi mukaan verkostoon ovat tervetulleita ne tahot,
joita alueella omaishoitajuus toiminnassaan koskettaa. Lisätietoja saa verkoston puheenjohtajalta Tarja Kesälahdelta tarja.kesalahti@psmuisti.fi